Actie werving jongere senioren slaagt ruim

De breed ingezette promotie van de KBO Senioren Hengevelde levert gelukkig veel praatstof op en zet veel mensen uit de doelgroep jongere senioren aan om deel te nemen aan hun activiteiten. Bestuursleden van de KBO Senioren Hengevelde bezoeken daarnaast potentiële kandidaten persoonlijk om hen te overtuigen van het nut van een lidmaatschap. In de gesprekken die daaruit volgen, blijkt keer op keer dat iedereen de positieve kanten ziet. De vier themadoelen van de vereniging, ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling en belangenbehartiging, worden ronduit belangrijk gevonden. Voor een flink aantal mensen uit de doelgroep voldoende reden om zich te melden als lid. De KBO Senioren Hengevelde kan dan ook trots melden dat het ledenaantal ruim de 200 leden gepasseerd is; een uniek aantal in onze Hofgemeente. Daarmee ontstaat voor het bestuur wel een nieuw probleem. De tot nog toe gebruikte locaties zullen niet altijd voldoende plaats bieden bij activiteiten. Graag neemt het bestuur dat op de koop toe en gaat het op zoek naar oplossingen. Bent u niet persoonlijk benaderd, maar u wilt wel graag deelnemen aan de activiteiten, lever dan het aanmeldingsformulier in bij Wim Sander, Bekkampstraat 13.