De strijd tegen de eikenprocessierups begint, Harry Scholten trapt af

Vandaag gaat de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups van start. Aannemer Grootgroener B.V. vernevelt nematoden (aaltjes) in de eikenbomen die in beheer zijn van de gemeente. Directeur André Trip van Grootgroener B.V. en wethouder Harry Scholten van gemeente Hof van Twente namen een kijkje op de eerste locatie aan de Lintelerweg in Goor.

Vorig jaar was de overlast van de eikenprocessierups in de gemeente Hof van Twente groot. Het warme weer en de aanhoudende droogte zorgden ervoor dat de eikenprocessierups zich steeds meer liet zien in eikenbomen. Veel mensen klaagden erover en deden melding bij de gemeente. Daarom besloot het college om in 2020 ook aan preventieve bestrijding te gaan doen en stelde extra middelen beschikbaar.

Bestrijding met nematoden
Directeur André Trip:”De bestrijding van de rupsen doen we door het bespuiten van de eiken met microscopisch kleine aaltjes, de zogenaamde nematoden. Die gaan de jonge rupsen te lijf nog voordat ze die vervelende brandharen ontwikkelen. We hopen zo de overlast te verminderen vooral op plaatsen waar veel mensen komen. Het bespuiten van de bomen moet in de avond of nacht gebeuren omdat de aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. Dat betekent dat er soms wat lawaaioverlast kan zijn, maar we proberen er wel rekening mee te houden. In de woonwijken gaan we vooral aan het begin van de avond aan het werk. 2 Uiteraard houden we ons bij de bestrijding ook aan de coronaregels. We houden afstand. Gunstig is dat er ’s avonds en ’s nachts niet zoveel mensenop straat zijn. Mensen moeten ook uit de buurt van de spuitnevel blijven.”

Voorkomen overlast
Wethouder Harry Scholten is blij met deze werkwijze: “Hopelijk voorkomen we zoveel mogelijk overlast door de eikenprocessierups. De gevolgen van de brandharen zijn erg vervelend. Deze preventieve bestrijding is nieuw voor ons en we gaan zien of het goed werkt. Ontstaan er toch nog nesten met rupsen dan gaan we die weg laten zuigen. Het is natuurlijk ook zaak om voor een goede biodiversiteit te zorgen. Hoe meer afwisseling in planten en bomen, hoe meer de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een kans krijgen.”

Locaties
De gemeente Hof van Twente gaat binnen de bebouwde kom bestrijden op plaatsen waar veel eiken staan. Daarbij zijn de eiken op plekken waar veel mensen komen het belangrijkst. Denk bijvoorbeeld aan eiken in de buurt van speelterreinen, sportterreinen en langs fiets- en wandelroutes. De bomen in het buitengebied worden niet meegenomen. Uitzondering zijn de omgeving van de Kösterkoele en het zwembad in Markelo omdat hier veel bezoekers komen. Ook de rupsen in bomen die niet van de gemeente zijn, worden niet bestreden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het wandelpad langs het Twentekanaal, dat eigendom is van Rijkswaterstaat.

Duur van de werkzaamheden
De preventieve bestrijding met nematoden wordt uitgevoerd in twee rondes. Elke ronde duurt ongeveer anderhalve week. De tweede ronde is nodig om plekken of rupsen die in de eerste ronde niet geraakt zijn mee te nemen.

Updates werkzaamheden op social media gemeente
Op facebook en andere sociale media van de gemeente worden updates van de voortgang en planning van de werkzaamheden geplaatst.