Eerste Open Oekraïense Sjoelkampioenschappen in Hengevelde

De Eerste Open Oekraïense Sjoelkampioenschappen zijn op vrijdag 8 juli in Kulturhus De Marke in Hengevelde.
Sjoelen is een oud-Hollands gezelschapsspel waarvan de oorsprong echter ligt in Engeland in ca 1600. Al eeuwen wordt het gespeeld in met name Nederland, maar ook in Amerika, Australië, Noorwegen, Duitsland en Engeland. Na circa 30 jaren van stilstand is er heden ten dage weer een opleving van deze sport waarbij er ook Wereldkampioenschappen zijn de laatste jaren.
Aangezien we merkten dat sjoelen een spel/sport is wat iedereen kan spelen ongeacht de taal die men spreekt, is er onder de Oekraïners en hun gastgevers in onze gemeente zo langzamerhand een kleine rage ontstaan in het sjoelen met elkaar. Sommigen willen zelfs timmerlieden in hun land vragen om een sjoelbak te maken.
Het heeft ertoe geleid om deze kampioenschappen te organiseren. Reeds een 50 tal mensen hebben zich intussen opgegeven, maar er is plaats voor veel meer mensen. Iedereen die dus nog mee wil doen kan zich nog opgeven tot en met donderdag de 7e juli, zowel de Oekraïners die we nog niet hebben kunnen bereiken alsook Nederlanders. Ook mensen van buiten Hof van Twente zijn welkom.
Om tot een leuke competitie te komen is het goed dat mensen zich kunnen voorbereiden en zich alvast de regels eigen maken. Spelregels zijn via google gemakkelijk te vinden.
Aanmelden kan via: j.eijsink@outlook.com waarbij we graag de namen, achternamen, leeftijd en e-mailadressen of telefoonnummers krijgen om contact op te kunnen nemen waar mogelijk en nodig. Ook wanneer mensen een sjoelbak hebben horen we dat graag. Vier of vijf mensen per sjoelbak is het
gebruik. De wedstrijd begint om 19.00 uur in De Marke.