Groot onderhoud aan wegen in en rondom Hengevelde

De provincie wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen in Overijssel. Daarom voeren ze regelmatig onderhoud uit aan de N-wegen. Vanaf het voorjaar 2022 gaat de provincie aan de slag met groot onderhoud aan de N347, tussen Goor en Haaksbergen. Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeente Hof van Twente en de gemeente Haaksbergen.
Niet alleen buitenaf, maar ook in het centrum van Hengevelde worden diverse zaken aangepakt.

Het wegdek van de N347 is aan vervanging toe. De provincie hierover: “We gaan het asfalt vervangen ter hoogte van de Rietmolenweg tot na Hengevelde. Naast herstelwerkzaamheden pakken we nog een aantal extra werkzaamheden op om de weg duurzaam en veilig in te richten. In de bebouwde kom van Hengevelde passen we de inrichting van de weg aan. Hierdoor maken we de N347 tussen Goor en Haaksbergen verkeersveiliger en verhogen we de leefbaarheid.”

Soort Werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

Groot Onderhoud buiten de bebouwde kom van Hengevelde:

 • We vervangen het asfalt van de hoofdrijbaan en de parallelweg

In Hengevelde:

 • beide rotondes: asfalt vervangen
 • tussen de rotondes: asfalt vervangen;
 • wijzigen inrichting diverse oversteekplaatsen
 • aanpassen voet- en fietspad tussen shared space en zuidelijke rotonde

Bij weegbrug Lima aan de Harmoleweg 4 te Haaksbergen:

 • drie doorsteken haakser maken zodat hier geen verkeer van de hoofdrijbaan de parallelweg op gaat (en andersom)
 • parallelweg verbreden met extra bermverharding

In St. Isidorushoeve:

 • hoofdrijbaan en de parallelweg het asfalt vervangen
 • herinrichting voetpaden en oversteeksituatie bij de rotonde
 • het vervangen van groene beplanting op de rotonde
 • beperkt herinrichting parallelweg binnen de bebouwde kom
 • aanleg fietsoversteek en calamiteitenuitrit nieuwbouwwijk ‘Hoeve-Oost’