Houtdorp Hengevelde op 23, 24 en 25 augustus: Heeft u nog materialen?

De zomer is weer in het land, en dat betekent dat de voorbereidingen voor Houtdorp Hengevelde in volle gang zijn. Het thema is dit jaar… Cowboys en indianen!
De data waarop Houtdorp dit jaar gehouden wordt is dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus. Dinsdag en woensdag van 9.30 tot 14.00 uur en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.
​​Op donderdag is iedereen vanaf 16.30 uur welkom om de bouwsels te komen bewonderen!
Heeft u nog oude gordijnen, lakens, dekbedovertrekken of tafelkleden liggen waar u niks meer mee doet? Deze kunnen ze heel goed gebruiken voor houtdorp!
Inleveren kan bij Linda Walterbos, Goorsestraat 164 of of Joyce Assink, Diepenheimsestraat 59E.

Heeft u vragen, bel dan met 06-18297690.

Geef je kind(eren) op vóór 9 juli via houtdorphengevelde@hotmail.com.

Vermeld bij je opgave:
• Naam van het kind of de kinderen, leeftijd en groep
• Welke ouder, opa, oom, broer of zus kan helpen als vrijwilliger
• Telefoonnummer(s) waarop de ouder(s) te bereiken is/zijn tijdens houtdorp
• Evt relevante info zoals allergieën, overgevoeligheden
Kosten:​​€ 12,50 per kind.
Dit bedrag kan worden overgemaakt op Ibanrekening NL52 RBRB 0969 4472 64
t.n.v. St. Markering o.v.v.”houtdorp” en naam kind(eren).
Bij vragen:​ Neem contact op met Linda Walterbos 06-18297690