woensdag, 06 november 2019 21:26

Viverion wijst 50% van woningen toe aan woningzoekenden uit eigen kern

Geschreven door

50% van de woningen, die vrijkomen in een kleine kern, wijst Viverion toe aan woningzoekenden die al wonen in die kern. Tanja Paffen, manager Klant bij Viverion, legt uit: “We willen mensen, die met plezier in een plaats wonen, meer kans geven daar te blijven wonen. Vanuit de kleine kernen hoorden we met regelmaat van bewoners en onze maatschappelijke partners, hoeveel belang inwoners hechten aan samenhang en gemeenschapszin. Om hier gehoor aan te geven en toch ook mensen van buiten de kern niet uit te sluiten, geldt sinds 1 januari deze aanscherping in toewijzing.” De maatregel heeft succes. Vrijwel alle woningen binnen deze 50% zijn via loting naar bewoners uit de eigen kern gegaan. Viverion rekent tot de kleine kernen: Laren, Barchem, Holten, Markelo, Diepenheim, Bentelo, Ambt Delden en Hengevelde. De andere 50% van de woningen die vrijkomen, verloot Viverion onder alle woningzoekenden die belangstelling hebben. Hierbij is de huidige woonplaats geen criterium.

Redactie WN

De redactie van WegdamNieuws.nl bestaat uit Arthur Schoneveld en Raymond Wegdam. In samenwerking met enkele gastredacteuren proberen zij Hengevelde en omstreken dagelijks te voorzien van het laatste nieuws!

Laat een reactie achter

Reacties van iedereen die worden direct, zonder tussenkomst van de redactie, op de site geplaatst. We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert en inhoudelijk op elkaar reageert. De reacties gaan over het onderwerp van discussie, niet over de personen die de reacties plaatsen. Reacties met beledigingen of scheldwoorden worden verwijderd.