Petrusschool volgende week weer open: “Kinderen in basisschoolleeftijd hoeven geen 1,5 afstand te houden”

Minister Arie Slob adviseert basisscholen om vanaf maandag hele dagen onderwijs te geven. In Twente leidt dit tot ongemakkelijke situaties. Tientallen scholen die liever halve dagen opengaan, voelen zich minder vrij in hun keuze. Ook de Petrusschool gaat volgende week weer open. Middels een nieuwsbrief laat directeur Dineke Hek het volgende weten: "Volgende week gaat de school weer open. Heel fijn, ook wel spannend. Door alle extra regels zal het soms best even wennen zijn. In de afgelopen tijd hebben we het samen op een goede manier weten te redden, dat zal ook in de komende tijd vast weer lukken. Het belangrijkste punt blijft: loop je ergens tegenaan, heb je vragen? Bel of mail gerust!"

Regels en afspraken

Voor de meivakantie heb ik jullie gevraagd naar dingen waar we nog over na moesten denken. Dit leverde een aantal punten op. Bedankt voor het meedenken! In deze nieuwsbrief geef ik een overzicht van de regels en afspraken, die vanaf volgende week gaan gelden. Het is fijn als jullie je kind(eren) hierop voorbereiden.

1,5 meter

De richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn zo, dat zij geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Dit geldt echter wel voor leerkrachten. Het is fijn als jullie aan jullie kind(eren) duidelijk maken dat hun juf of meester dus afstand moet houden. Even een aai over de bol of een schouderklopje zit er dus niet in. Niet omdat de leerkracht dat niet zou willen, maar omdat het heel onverstandig is.

Brengen…

In verband met de Coronamaatregelen komen ouders de komende tijd NIET op het schoolplein en NIET in het gebouw. Kinderen komen vanaf 8.15 uur dus zonder hun ouders het plein op.

Hoe minder ouders er komen, hoe minder druk het wordt. Dit voorkomt besmettingsgevaar. Daarom de nadrukkelijke oproep om kinderen, die zelfstandig naar school kunnen komen, zelf te laten gaan. Als er een ouder mee moet i.v.m. de verkeersveiligheid, gaat het om max. één ouder per gezin. Bij voorkeur gaan de kinderen met de fiets of lopend naar school.

De kinderen gaan ’s ochtends meteen naar binnen (dus niet wachten op een bel). Op het plein is een leerkracht aanwezig om, indien nodig, kinderen verder te helpen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 maken gebruik van de hoofdingang, de groepen 5 t/m 8 van de zij-ingang.

…en halen

Ook bij het ophalen is het de bedoeling dat ouders buiten het plein op het trottoir wachten. Om overzicht te houden, is het niet de bedoeling dat auto’s (die we dus liever niet hebben) de Bekkampstraat gebruiken voor het ophalen van kinderen. De parkeerplaats is niet in gebruik. Parkeren kan op het kerkplein. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan om 13.55 uur met hun leerkracht naar buiten. Zij kunnen dan naar hun ouder lopen, als zij opgehaald worden. De leerlingen van groep 5 t/m 8 komen na de bel naar buiten. Hierbij gaan groep 5 en 6 door de hoofdingang, groep 7 en 8 door de zij-ingang.  

Voor het wachten van ouders (met 1,5 meter tussenruimte) is de volgende verdeling gemaakt:

  • De ouders van groep 1-2a (juf Elly) wachten op het trottoir naast de pleiningang bij de brievenbus (dus ter hoogte van het gele klimtoestel).
  • De ouders van groep 1-2b (juf Hilde) wachten op het gedeelte van het trottoir naast deze pleiningang ter hoogte van de klimboog en de tafeltennistafel.
  • De ouders van groep 3 wachten op het trottoir ter hoogte van de pannakooi.
  • De ouders van groep 4 t/m 8 kunnen wachten op het trottoir aan de overkant van de Bekkampstraat.

BSO

De kinderen, die na schooltijd gebruik maken van de BSO, verzamelen op het plein bij de fietsenstalling. Daar staat het Berenbos om hen op te halen. Wil je gebruik maken van de BSO? Geef dit dan ruim op tijd aan bij het Berenbos (Bommel de Beer).

Kleding (met name bij kleuters)

Willen jullie je kind kleding laten dragen, die ze zelf aan- en uit kunnen doen? De leerkracht kan op 1,5 meter geen knopen van broeken open of dichtmaken, veters strikken, etc.

Jassen en tassen

De kinderen van groep 3 t/m 8 hangen hun jas en tas in de klas aan een stoel. Hierdoor worden opstoppingen in de gang voorkomen. De kleuters maken wel gebruik van de kapstok. Het eten en drinken blijft gedurende de dag in de tas van de leerling zitten. Dit gaat dus niet in de koelkast. Houd hier rekening mee bij het meegeven van bijv. melkproducten.

Oudergesprekken

Op dit moment komen er geen ouders in de school. Als er een oudergesprek wenselijk is, gebeurt dit telefonisch of via Microsoft Teams. We hebben in de afgelopen tijd ervaren dat dit zeker mogelijk is.

Ouderhulp

Als school maken wij graag gebruik van ouderhulp in en rond de school. De hulp in de school is op dit moment helaas niet mogelijk. Er zijn dus tijdelijk helaas geen leesouders, versierouders, biebouders, luizenouders, enz. Het brigadieren gaat wel door.

Traktaties en verjaardagen

I.v.m. de hygiënemaatregelen wordt er de komende tijd op school niet getrakteerd. Kinderen die in de komende weken jarig zijn, worden uiteraard wel in hun groep toegezongen.

Bieb

Met de bibliotheek is er overleg over de meest veilige wijze waarop de biebboeken weer uitgeleend kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is, krijgen jullie van de eigen leerkracht een bericht over het moment waarop de biebboeken ingeleverd kunnen worden. Tot die tijd, blijven de biebboeken nog even thuis.

Hoofdluis

Er is geen luizencontrole op school. Willen jullie zelf jullie kind controleren op de aanwezigheid van hoofdluis?

Handen wassen

Voordat kinderen in hun klas aan hun tafel gaan zitten, gaan zij eerst de handen wassen. Ook op andere momenten is er extra aandacht voor deze hygiëne. We adviseren om ook bij thuiskomst de kinderen eerst hun handen te laten wassen.

Schoolwerk en huiswerk

De leerlingen zullen elke dag hun schoolwerk van huis mee moeten nemen naar school en omgekeerd. Zij krijgen op school uitleg over het huiswerk. Wij vragen hiervoor een extra tas te gebruiken. Kinderen die naar de noodopvang op school komen, nemen ook dan hun huiswerk mee.

Gym

De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben, als zij op woensdag een schooldag hebben, een buitengymles van meneer Thijs. Op de andere dagen is er geen gymles. Voor de gymles wordt er niet omgekleed. Trek op woensdag dus makkelijke (sport)kleding en schoenen aan, gericht op buitengym.

Opvang

In de afgelopen periode was er opvang mogelijk voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Dit blijft ook mogelijk in de komende periode. Deze opvang zal vanaf 11 mei weer op onze school plaatsvinden. Deze opvang is wel ‘gescheiden’ van de school. De kinderen in de opvang zitten in een apart lokaal en hebben ook op andere momenten pauze etc. Zij mogen nl. i.v.m. de richtlijnen van halve groepen niet aansluiten bij hun eigen groep. Wij verzoeken iedereen om, net als in de afgelopen periode, zoveel mogelijk zelf opvang te regelen.

Ziek, klachten, koorts

Kinderen en leerkrachten met ziekteverschijnselen mogen niet op school komen. Als dit aan de orde is, horen we dit graag voor half negen. Als we op school ziekteverschijnselen signaleren, zullen we meteen contact opnemen. Jullie worden dan verzocht om je kind meteen op te (laten) halen. Ook als er in het gezin sprake is van koorts mogen kinderen niet naar school komen.

Opvang

De opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen zal vanaf 11 mei weer op onze school plaatsvinden. De opvangtijden zijn gelijk aan de schooltijden. Maar kinderen kunnen er ook een deel van de schooldag gebruik van maken. Het huiswerk dat de kinderen voor die dag hebben, dienen zij mee te nemen.

Deze opvang is wel ‘gescheiden’ van de school. De kinderen in de opvang zitten in een apart lokaal en hebben ook op andere momenten pauze etc. Zij mogen nl. i.v.m. de richtlijnen van halve groepen niet aansluiten bij hun eigen groep. Wij verzoeken iedereen om, net als in de afgelopen periode, zoveel mogelijk zelf opvang te regelen.

Wil je gebruik maken van deze opvang, dan dien je dit tenminste 24 uur van te voren aan mij door te geven. Dat geeft ons de mogelijkheid om deze opvang goed te regelen.

Studiedag en teamdag

Op 20 mei stond er een studiedag gepland, op 2 juni een teamdag. Deze beide dagen gaan niet door. Dit betekent dat dit weer schooldagen worden.