Wat zou Hengevelde in een tijdscapsule moeten stoppen?

Is het een idee om in Hengevelde een tijdscapsule samen te stellen? Zo ja, wat zou daar dan in moeten? Tijdscapsule? Wikipedia zegt daarover:
‘Een tijdcapsule is een capsule gevuld met voorwerpen en/of informatie, die bedoeld is om mensen in de toekomst  te helpen een beeld te krijgen van een bepaalde tijdsperiode’.

Waar zou die geplaatst moeten worden? Wat moet er in? Wie zou dit op moeten pakken? Wat is het voor een ding?

Meestal betreft het een metalen cilinder of opbergkist, waarin voorwerpen en informatie die typerend zijn voor de tijdsperiode waarin de capsule gemaakt is, worden opgeborgen. Deze wordt vervolgens begraven of opgeborgen met het doel hem op een vooraf bepaald tijdstip in de toekomst te heropenen.

In 2021 werden in de Verenigde Staten kogels, munten en foto’s gevonden in een tijdcapsule uit 1887. Maar er zijn nog talloze andere capsules op de wereld, met soms wel heel bijzondere spullen. Veel daarvan zijn bestemd voor mensen in de verre toekomst. Hoeveel tijdcapsules er bestaan, weten we niet precies. Volgens de International Time Capsule Society zijn er op z’n minst tienduizend verspreid over de wereld.

Wat vind jij? Iets voor Hengevelde?