Commissaris Heidema enthousiast over ‘zelfbewuste gemeente’ Hof van Twente

Gisteren bracht Commissaris van de Koning Heidema een bezoek aan gemeente Hof van Twente. Samen met kabinetschef Eiko Smid ging hij drie keer in gesprek: met het nieuwe college, met de nieuwe gemeenteraad en met inwoners die betrokken zijn bij Dynamiek Stokkum, Toekomstbestendig Hengevelde en Duurzaam Initiatief MarkeloNoord. De Commissaris vond het een informatieve middag in een zelfbewuste gemeente met inspirerende inwonersinitiatieven. Burgemeester Nauta nodige hem meteen uit voor een volgend bezoek: ‘Verget ‘t wierkom’n nich!’

Bewonersinitiatieven presenteren zich in Hengevelde

Namens de Werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde vertelden Henk Meijer, Jan Smit, Mark Tuinte en Linde Kuipers over de toekomstplannen. Zij hebben uitgebreide gespreksrondes gehouden met de inwoners om helder te krijgen wat er moet gebeuren om Hengevelde aantrekkelijk te houden. De eerste plannen tekenen zich af: een dorpscoöperatie voldoende betaalbare woningen zodat mensen in Hengevelde kunnen blijven, en een multifunctionele sportaccommodatie die zorgt dat er meer sportmogelijkheden komen.

Wendy Doeschot van B&B Erve Groot Wegereef: “De commissaris van de koning was donderdag ook bij ons op locatie samen met burgemeester en wethouders!”

De Commissaris van de Koning ging samen met zijn collega’s drie keer om de tafel: met het gemeentebestuur, met de gemeenteraad en met de samenleving. In de gesprekken met de bestuurders lag de nadruk op plattelandsontwikkeling, duurzaamheid, samenwerking en de effecten van Corona. Ook heeft het college verteld over de voortgang van het project Op Stoom, waar de provincie financieel aan bijdraagt.

Linde Kuipers

Bij het laatste deel van het bezoek kregen drie bewonersinitiatieven alle ruimte om te vertellen wat zij ondernemen om hun kern of buurtschap leefbaar te houden. Met veel enthousiasme en bevlogenheid vertelden zij over hun activiteiten en plannen. Dit deel vond plaats in Hengevelde bij Hebo.

Zo heeft Dynamiek Stokkum het voortouw genomen in de bouw van 10 nieuwe woningen. Ook werken zij aan een plan om meer verbindend groen te realiseren, wat de buurtschap aantrekkelijker maakt maar ook ten goede komt aan de biodiversiteit.

Duurzaam Initiatief Markelo Noord is een initiatief van en voor agrariërs. Zij willen bijdragen aan een ecologisch en economisch duurzame landbouw. Dat gebeurt via concrete projecten zoals bloeiende akkerranden en weidevogelbeheer.

Jan Smit
Mark Tuinte
Commissaris van de Koning Heidema met burgemeester Nauta