Dorpscoöperatie Samen Hengevelde en de nieuwe omgevingsvisie

Bij blijven over het nu en meedenken over de toekomst van Hengevelde? Kom dan op 8 maart naar Herberg De Gebrande Waateren. Geen ingewikkelde materie en lange verhalen over nieuwe wetgeving, maar een actieve avond met twee boeiende presentaties. Deel één van de avond staat in het teken van de eerste Algemene Ledenvergadering van de kersvers opgerichte Dorpscoöperatie Samen Hengevelde. We vertellen over de voortgang, er is ruimte voor vragen en een mogelijkheid om ter plekke lid te worden. Daarna volgt vanuit de gemeente Hof van Twente een interactieve presentatie over de omgevingsvisie. Heb je nu of in de toekomst plannen om te (ver)bouwen, iets te doen met recreatie of duurzaamheid, dan krijg je hiermee te maken.

Programma woensdag 8 maart (zaal open vanaf 19.15 uur)
19.30 uur            Dorpscoöperatie Samen Hengevelde
20.15 uur            Interactieve presentatie omgevingsvisie
20.30 uur            Werksessie omgevingsvisie
21.15 uur            Afsluiting

Dorpscoöperatie Samen Hengevelde
“Wil je meer weten over Dorpscoöperatie Samen Hengevelde, schuif dan zeker aan op 8 maart”, vertelt Henriëtte Wegdam namens het oprichtingsbestuur. Ben je lid van Dorpscoöperatie Samen Hengevelde, dan draag je bij aan de belangen van alle Hengeveldenaren. Elke stem telt mee. Nu en in de toekomst. Of het nou gaat om wonen (kavels voor starters en senioren), sport- en cultuur (Multifunctionele Accommodatie), onderwijs, voorzieningen voor jong en oud, veiligheid in het dorp… Hoe meer leden de coöperatie heeft, hoe sterker we als gemeenschap staan om samen met de gemeente en andere organisaties onze doelen en wensen te realiseren. Alles voor een leefbaar Hengevelde. Ben jij 16 jaar of ouder, sluit je dan aan en word lid voor maar 5 euro per jaar. Dat kan heel eenvoudig online via: www.samenhengevelde.nl.

Roadshow Omgevingsvisie
Het onderwerp Dorpscoöperatie wordt gecombineerd met een presentatie over de omgevingsvisie. Misschien heb je er al over gehoord of gelezen. Onder de naam ‘Roadshow’ komt projectleider Lisa Morsman daarvoor naar Hengevelde. Zij vertelt wat dit betekent voor de inwoners van ons land, voor de regio, voor Hof van Twentenaren en dus ook voor Hengeveldenaren. Iedere gemeente moet zo’n omgevingsvisie opstellen voor het ruimtelijk gebied. Het wordt geen plan dat jaren vastligt, maar een kompas, dat bijgestuurd kan worden als het nodig is. Daarin gaat het over huizen en bedrijfsgebouwen, wegen en fietspaden, water, bodem, natuur en cultureel erfgoed. Over duurzaam, gezond en vitaal blijven door slim om te gaan met onze openbare ruimte.

Denk en praat mee over Hengevelde
De omgevingsvisie wordt de kapstok voor al het beleid waarin komt te staan wat kan en niet kan. In Hengevelde hebben we al nagedacht over wat we belangrijk vinden en die input willen we graag aan de gemeente meegeven. Online kun je meedoen via www.omgevingsvisie.hofvantwente.nl