Kom zaterdag 1 oktober naar de Marke: Samen Hengevelde!

Dit is een uitnodiging aan elke inwoner van Hengevelde die graag hoort hoe het ervoor staat en wil meedenken over de ontwikkelingen van ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, of zoals we het nu noemen: ‘Samen Hengevelde’. Kom zaterdag 1 oktober naar Kulturhus De Marke van 14.00 – 16.30 uur voor een update namens de werkgroepen MFA en Wonen, voor nieuws over oprichting van onze dorpscoöperatie én voor de gezelligheid! Aanmelden is niet persé nodig, maar met het oog op de catering wel handig. Dus meld jezelf, en anderen, aan via info@toekomstbestendighengevelde.nl. We hopen dat je erbij bent!

Update werkgroepen
Dat we als dorp zo actief bezig zijn met de toekomst van Hengevelde, bleef niet onopgemerkt. Na een bezoek van burgemeester en wethouders, kregen we in het voorjaar bezoek van CvK Andries Heidema en collega’s vanuit provincie Overijssel. Vrijdag 2 september waren we opnieuw in de mooie presentatieruimte van HEBO omdat bestuursleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wilde zien en horen hoe proactief we hier bezig zijn. Zo’n presentatie, waarin de verschillende werkgroepen kort iets vertellen over de stand van zaken tot nu toe, laten we graag ook aan jullie zien. En heb je vragen, of denk je, ik wil ook meedenken in die groep,… dan is dit het moment!

Wat nog meer op deze zaterdagmiddag
De toekomst van dit mooie dorp gaat ons aan het hart. Dat bewezen we vorig jaar (2 oktober 2021) maar weer eens, toen massaal werd ingegaan op de uitnodiging om samen na te denken over kansen, wensen en mogelijkheden voor Hengevelde. Daar werd ook door velen de wens uitgesproken om een dorpsraad op te richten, of iets wat daar op lijkt. Een rechtsvorm in ieder geval, die het best past bij onze maatschappelijke samenwerking waarin elke stemt telt. Hiermee zijn we als werkgroep Structuur aan de slag gegaan. We bezochten andere dorpen en hebben geluisterd naar hun ervaring en tips. We hebben ons laten adviseren over verschillende rechtsvormen. Met professionals op dit vakgebied, maakten we een vertaling naar onze situatie. Inmiddels zijn we zo ver dat we denken dat een dorpscoöperatie het best past bij Hengevelde.

En nu
‘Samen Hengevelde’ is nog een ruwe diamant. Het polijsten ervan moeten we samen doen. Door een goede afweging te maken waarom een dorpscoöperatie de rechtsvorm is die het best past bij ons dorp. Saai? Zeker niet! In korte, heldere bewoording vertellen we daar graag iets meer over. Nu ligt er nog niets vast en er is nog niets opgericht. Maar als we het eens worden met elkaar, kunnen we die stappen binnenkort wel maken.

 

Bezoek BZK en Provincie aan Samen Hengevelde 2 september 2022

Enkele voordelen van een dorpscoöperatie:  

  • Om nu en in de toekomst als dorp invloed te kunnen blijven uitoefenen op dorpsbeleid bij de gemeente en provincie heb je een juridische entiteit nodig. Dat wordt nog belangrijker als straks (vanaf 2023) de nieuwe omgevingswet wordt aangenomen.
  • Een coöperatie is in eigendom van de leden. Elke inwoner kan op een zeer laagdrempelige manier lid worden en zo meebeslissen over de toekomst van ons dorp. Leden hebben voordeel bij de activiteiten van de coöperatie.

Dus,… we zien jullie graag op zaterdag 1 oktober vanaf 14.00 uur.

Namens de werkgroep,

Henk Meijer, Henriëtte Wegdam, Ben Eshuis, Rianne Doeschot,
Linde Kuipers, André Kolner en Tim Jongman