Ledenvergadering van de Hengeveldse Dorpscorporatie; Jongeren laten het afweten

Deze woensdagavond was het dan zover: De algemene ledenvergadering van de Hengeveldse Dorpscorporatie bij de Gebrande Waateren. De zaal was uitermate goed gevuld waarbij toch weer opviel: De jongeren lieten het over het algemeen afweten, uitzonderingen daargelaten. De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen lag dan ook ver boven de 50. Voorzitter Patrick Goorhuis:

“Het was goed, we kijken terug op een geslaagde avond met een meer dan mooie opkomst! Alleen wat weinig jeugd”.

Hieronder een samenvatting van de onderwerpen die voorbij kwamen:

Dorpscorporatie: Stem van het dorp
Het welkomstwoord was voor de voorzitter Patrick Goorhuis. De nieuwe wet en omgevingswet was eigenlijk de achterliggende gedachte wat tot de oprichting heeft geleid. Participatie van het dorp en zo een stem van het dorp laten horen.
Middels werkgroepen komen de behoeftes bij de corporatie.

Petra ter Haar
De notulen van de voorgaande ledenvergadering en het huishoudelijke reglement die de leden al per mail hadden ontvangen zijn ter goedkeuring aan de leden aangeboden.
Deze staan volgens Petra op de website vermeld.
Een vraag uit de zaal was: “Moet je in Hengevelde wonen om lid te kunnen worden of is het parochie gericht?”
Het antwoord was: Iedereen die een binding voelt met Hengevelde mag lid worden.

Hengefonds Tim Jongman; Waarom?
Het financieel ondersteunen van Hengeveldse initiatieven en vergroten van de leefbaarheid en gemeenschapszin. Het zou de participatie en betrokkenheid van alle leeftijden moeten stimuleren. Het doel is een lage drempel voor aanvragen en samen werken met andere fondsen.

Haringparty door Rianne Doeschot
Brian Kuipers heeft het stokje overgedragen gekregen. De doelen zijn een gemeenschappelijke klusplaats en een ontwikkeling van een herdenkingsbos met daarbij herstel van het processie pad. (KLIK HIER voor meer informatie)
Op 18 juni zal het plaats vinden in de Zomerfeesttent met muziek van onder andere Arround 69 en DJ Kasper Put
Voor de catering zij  al diverse ondernemers benaderd.
Het evenement is voor ondernemers, maar ook iedere Hengeveldenaar die wil doneren is welkom.

 

Penningmeester Stijn Jonker over de financiën

Stijn Jonker
Stijn is de penningmeester, de financiële resultaten van de Dorpscorporatie zijn naar wens en goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit Simone Keuper en Robin Spijkerman.
De inkomsten bestond voornamelijk uit subsidie en contributie. De uitgaven bestonden hoofdzakelijk uit promotie materiaal.

Werkgroepen

Samen Cultuur door Jörgen Peerik
Dat is eigenlijk de vervanger van Amuzant, met als doel het behoud van cultuur in Hengevelde. Dit door onder andere muziekles maar ook het delen van cultuur met de oudste doelgroep. Zang, gitaar, piano en drums etc. Wil je leren klarinet spelen? Meld je aan. Een bandje? Laat je horen!
Cultuur en muziek in Hengevelde behouden met in de toekomst aansluiting bij de MFA.

Groen en bio diversiteit door Rene Doeschot
Groen voor grijs
Deze groep bestaat uit Denise Jannink, Thijs Blanken, Gerard Oude Meijers, Wilfried Hartgerink, Rene Doeschot, Henk Meijer en Tim Jongman. Participeren met de gemeente om Hengevelde groen te krijgen en behouden. Plannen maken en daarbij ideeën uit de gemeenschap zien te krijgen.
Het kerkplein was één van de eerste activiteiten, dat heeft onlangs een upgrade gehad. Daarover later meer op Wegdamnieuws

Jörgen Peerik Samen onderwijs
Deze werkgroep staat voor aansluiten op de visie van de Petrusschool is “samen werken aan de toekomst”. De leden zijn  Esther Schonenborg; Thijs Haafkes; Eric Raanhuis; Ellen Bouwmeesters; Anne ten Heggeler; Sanne Assink; Susan Ottenschot; Jörgen Peerik
Het doel is dat iedereen zich optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Ondersteuning bieden waar het moet en zelfstandig waar het kan met oog voor groei op zowel sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak. Belangrijk daarbij is de sfeer van respect, veiligheid en geborgenheid samen met de leerlingen en hun ouders.

Werkgroep vertaald dit in de volgende punten

✓ School, Hengevelde, Gemeente, Keender en mogelijkheden bij elkaar brengen
✓ Pro actief voorbereid zijn op de kansen en mogelijkheden
✓ Vanuit draagvlak plannen
✓ Onderzoeken mogelijkheden met MFA en IKC

Wonen in Hengevelde door Jan Smit
Deze groep bestaat uit: Joost Wegereef, Henriette Wegdam, Tonnie Wegdam, Linde Kuipers, Jan Smit en Norbert Kuipers.
De vraag naar starterwoningen en seniorenwoningen blijft onverminderd groot. Deze groep heeft zich hard gemaakt voor de komst van 10 extra starterswoningen koop en 10 levensloop bestendige woningen. De planning is om in de tweede helft van dit jaar met de bouw te beginnen.
Belangstellenden: Schrijf je in voor een koop of huurwoning!

Deze werkgroep is verder in gesprek over het aanbod van starters- en seniorenwoningen te verhogen. Alle  starterswoningen zijn koopwoningen.
Er is nu een onderhandeling bezig om meer Hengeveldenaren in de huurwoningen te krijgen. Op dit moment is de 50% regeling aangenomen door Viverion.

Net als in de kerk: Achterin de zaal was het druk en was bijna iedereen druk, voorin waren er nog wel plekken

MFA; Mark Tuinte
Een nieuwe MFA is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Een plek waar mensen samen komen. Onze huidige 3 sportaccommodaties zijn oud. Sommige zelfs meer dan 50 jaar. We moeten z.s.m. een nieuwe MFA realiseren conform de huidige standaarden. Duurzaam, energieneutraal en klaar voor de komende 50 jaar. Hengevelde heeft massaal uitgesproken dat dit één gezamenlijke accommodatie moet worden voor alle verenigingen binnen Hengevelde.

Deze werkgroep bestaat uit 15 leden. Vanaf 2019 is men al bezig voor het realiseren van deze Multi Functionele Accommodatie.
De plannen hangen al her en der in Hengevelde, inclusief een 3D animatie. Men is nu bezig met de terreinindeling waarvan de ideeën  door vele betrokkenen zijn ingebracht. De plek van de tennisvelden is momenteel een discussie punt samen met de nieuw te ontstane verkeerssituatie.
Ook  voor de financiële haalbaarheid en de exploitatie is veel aandacht. Er staan gesprekken op de rol met de raadsleden van de gemeente, dat met een informerende functie.
De hoop is om meegenomen te worden in de begroting van 2025 bij de gemeente Hof van Twente.
Er is vertrouwen, maar het is nog geen gelopen koers. Het wordt allemaal gedaan door vrijwilligers en er is al veel werk verzet maar er moet ook nog veel gebeuren!

Padel
Er komen veel vragen, van liefhebbers en van toekomstige omwonenden in verband met geluidsoverlast. Zoals het er nu voor staat, zal er geen buitenlocatie voor padel  komen.
De haalbaarheid van een binnen locatie is op dit moment ook nog twijfelachtig. Denk je daar anders over, meld je bij de dorpscorporatie!

Rianne Doeschot

Nieuwe inwoners, Rianne Doeschot 
Er is een bijeenkomst geweest met nieuwe Hengeveldenaren, hoe kunnen wij die welkom laten voelen. Wat ze in ieder geval bijzonder vonden was, dat iedereen elkaar groette in Hengevelde.
Er kwamen ook  vragen als: ‘Waar vind je het Eppingsbos? Die staat niet in Google Maps!
En: “Waar kan ik de plek voor oud papier vinden?

Welkomtpakket
Een idee dat geboren is, een soort welkomstpakket waar je als buren en aanvraag voor kunt doen. Met daarin natuurlijk de Hengeveldse vlag! Maar ook met:
Jan Put is een brief aan het schrijven over gewoontes in Hengevelde. Andre Assink is bezig met een informatie brief over plekken in Hengevelde.
Een digitaal dorpsplein zal ook een aanvulling worden

Samen Hengevelde; Werkgroep sociale veiligheid, Karen Bornebroek
De werkgroep Sociale veiligheid is opgericht in 2018. Zij heeft als doel om een stimulerende bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid binnen Hengevelde.
Iedereen moet in zijn of haar vrije tijd plezierig en veilig kunnen samenkomen, sporten, spelen en zijn of haar vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren zonder dat zij in aanraking komen met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook. Voor iedereen is het fijn als we in Hengevelde samen met alle sporters, vrijwilligers en andere betrokkenen zorgen voor een plezierige en veilige (sport)omgeving.

Iedereen die opmerkingen of vragen heeft over sociale veiligheid kan terecht bij de vertrouwenscontactpersonen:

  • Manon Borghuis (06-51780170)
  • Henk Meijer (06-52047025)
  • Karen Bornebroek (06-46221982)
Gerben Raanhuis over de technische mogelijkheden van het kerkgebouw

Kerk, Henk Meijer en Gerben Raanhuis
Wat is de toekomst van de kerk in Hengevelde? De missie van de dorpscorporatie is om de stem van het dorp op te halen. Er ligt een verzoek tot waardebepaling van het kerkgebouw. De grote kerk zal binnen 5 jaar aan de heilige diensten onttrokken gaan worden, maar de kapel zou dan misschien nog kunnen blijven functioneren.
Ideeën als kantoren, gezondheidscentrum en hotel zijn de revue al gepasseerd.
Ook deze werkgroep denkt mee in het principe groen voor grijs.

Voorwaarden waar men zich aan wil houden zijn onder andere dat er geen competitie met de op te richten MFA moet ontstaan.
Het zal rendabel moeten zijn en het zal een sociaal maatschappelijke culturele functie moeten krijgen.

Gerben Raanhuis lichtte de technische mogelijkheden van het gebouw toe. De Heilige Hartkerk in Hengelo is onder andere als voorbeeld aangehaald. Deze is omgebouwd tot een lagere school. Het kerkgebouw was verdeeld in meerdere verdiepingen waar een dergelijk gebouw zich natuurlijk prima voor leent.
Ook de Westerkerk in Utrecht en de Poort van Borne, een gezondheidscentrum kwamen voorbij.

Andere ideeën die benoemd werden waren bijvoorbeeld:
Vermaak voor ouderen, dit in combinatie met wooneenheden op verdieping en buiten de kerk met appartementen voor 24-uurszorg.

Einde
Naderhand was er nog de rondvraag en iedere werkgroep had een informatietafel.