Nieuwjaarsreceptie SIO: ‘Het kerkhof gaat op de kop’

Het openingswoord van Tonnie Wegdam, de voorzitter van de Hengeveldse ondernemersvereniging SIO

Zondagmiddag om 16.00 uur was de aftrap van de Nieuwjaarsreceptie van de Hengeveldse ondernemersvereniging SIO;  Samen In Ondernemen. De wedstrijden van WVV’34 en FC Twente maakten dat het gros later binnen kwam. Rond de klok van 16.45 was het openingswoord van voorzitter Tonnie Wegdam. Hij hield het kort.

Allereerst werd er stil gestaan bij het overlijden van Danielle Hogenkamp, ook bij de SIO had deze gebeurtenis veel impact.

Het bezoek aan Annie Schreijer aan Brussel werd door Tonnie  benoemd, de trip was in no time vol, 70 man in drie dagen.

De nieuwe wethouder heeft zich deze middag voorgesteld; Edwin Scheperman, en ook hij hield dit uitermate kort. In ieder geval was zijn boodschap: ‘Ik ben laagdrempelig en als er wat is kom vooral binnenlopen!”

Nicola Wilmink

Haringparty
Nicola Wilmink deed namens de organisatie van de haring party die in het verschiet ligt. Brian Kuipers is namens Hengevelde de kar trekker in deze. De Haringparty Hof van Twente stelt zich ten doel om in de verschillende kernen van de Hof van Twente een netwerkevenement te organiseren voor ondernemers en andere geïnteresseerden in de Hof van Twente. Ieder jaar wordt er besloten in welke kern dit gebeurt. Met de opbrengst wordt een goed doel ondersteund dat leeft in de betreffende kern en wat voor de gehele Hof van Twente interessant is. Dit gebeurt door het verkopen van entreekaarten voor de Haringparty en het houden van veiling tijdens het evenement van verschillende ter beschikking gestelde items en vindt er een veiling plaats van het eerste vaatje haring.

De eerste Haringparty Hof van Twente heeft plaatsgevonden in Delden bij Landgoed Hotel en Restaurant Carelshaven, de tweede editie bij Herberg de Pot in Markelo en de derde editie bij De Bebsel in Goor. Bedrijven van de vorige edities blijven sponsoren, ook in Hengevelde Dit jaar zal de 4e editie van de Haringparty plaatsvinden op dinsdag 18 juni 2024, terrein zomerfeesten Hengevelde! De musical van de Petrusschool gaat naar de woensdag. Dit met onder andere een veiling van eerste een haringvat
Alle kosten worden betaald door de ondernemers, er blijft niets aan de strijkstok hangen! De catering bestaat uit een preuverie, geleverd door diverse ondernemers.

Jan Put presenteerde zijn plan

Twee doelen
Mark Tuinte namens de SSGH en Jan Put namens de parochie Heilige Geest maakten de doelen bekend van de haringparty, beide met impact.

Jan Put kwam met het idee: Een gedenk bos op de plek van het Hengeveldse kerkhof. Hengevelde heeft een processie pad, dat is volgens Jan een cultuur historisch fenomeen in Nederland. In vroegere tijden was het verboden om het katholieke geloof in het openbaar te belijden. Om het aan de buitenwereld te onttrekken is destijds het processie pad ontstaan.
Dit wil hij in ere herstellen, waarbij de ponyweide een gedenkbos gaat worden. Alle Amerikaanse eiken gaan weg in dit plan en worden vervangen door lagere beplanting van inheemse soorten.
Op het kerkhof zelf worden een soort van groene eilanden gecreëerd met als einddoel: Een mooi toegankelijk park en begraafplaats met een gedenkbos zodat we in de huidige tijd kunnen gedenken en herdenken. Dit voor toeristen en dorpsgenoten.

Gedenkbos
Mensen kunnen er een boom kopen en daar vervolgens hun eigen herinneringen aan koppelen. Wat het huidige kerkhof betreft zijn er nog vele langdurige rechten, daar zal zeker rekening mee gehouden worden. Ook zullen er nieuwe graven bij komen maar daar houdt het plan eveneens rekening mee.
Wat financiering betreft zal er een gedeelte van de Haringparty moeten komen, het bisdom en het rijk zullen eventueel ook een bijdrage kunnen gaan leveren.

Mark Tuinte

Doel 2
Mark Tuinte gaf het tweede doel van de haringparty aan, maar hij begon eerst kort over de ontwikkelingen van de MFA:
“Het begint ergens op te lijken. Er is veel gepraat, maar nog te weinig met ondernemers. Het gaat heel veel geld kosten, tussen de 12 en 15 miljoen. Dit gaan we uiteraard niet bij de haringparty ophalen maar de business case lijkt haalbaar.

Het haringparty doel

In Hengevelde hebben we veel gepensioneerde dorpsgenoten die onderhoud plegen bij diverse gebouwen in Hengevelde. Zij doen dit voor de gemeenschap, maar wat er ontbreekt is een klus ruimte voor deze doelgroep. Die zou dan multifunctioneel moeten worden:
Bloemschikken, kunstschilders of zelf voor kinderen die kennis kunnen maken met techniek. Daar is veel materiaal, gereedschap en machines voor nodig. Dit zal dan in de MFA geïntegreerd gaan worden.

Wethouder Edwin Scheperman
Plan kerkhof
Het was weer ouderwets gezellig