Update Toekomstbestendig Hengevelde – November 2021

Toekomstbestendig HengeveldeTijdens de aftrap Toekomstbestendig Hengevelde op 2 oktober kwam duidelijk naar voren dat het thema wonen als zeer belangrijk wordt ervaren. Hier willen we natuurlijk een vervolg aan geven. Verder was er op 2 oktober weinig jeugd aanwezig en willen we ook met hen in gesprek gaan over een Toekomstbestendig Hengevelde. Daarnaast zijn met de gemeente Hof van Twente de eerste verkennende gesprekken gevoerd over de omgevingsvisie Hengevelde en het thema wonen. WonenHet afgelopen jaar zijn in Hengevelde 16 starterswoningen en 6 levensbestendige woningen gerealiseerd op plan De Marke III, fase 2. Deze woningen zijn in aanbouw of worden binnenkort gebouwd. Ook voor komend jaar willen we graag in samenspraak met de gemeente Hof van Twente levensloopbestendige woningen en woningen voor jongvolwassenen realiseren. Er zijn verschillende typen woningen of appartementen denkbaar. Om een goed beeld te krijgen welke woonbehoeften (soort woning, koop, huur) er zijn, is een inventarisatie belangrijk. Daarom organiseert Toekomstbestendig Hengevelde  twee informatieavonden. Eén voor jongvolwassenen / starters en een informatieavond voor levensloopbestendige woningen. We waren voornemens deze informatieavonden in december te organiseren, maar door de nieuwe coronamaatregelen zijn we genoodzaakt deze uit te stellen. Zodra we deze avonden kunnen organiseren brengen we natuurlijk iedereen op de hoogte. Mocht je in de tussentijd al ideeën hebben dan kun je deze doorgeven via info@toekomstbestendighengevelde.nl Jeugd HengeveldeVerder waren we ook van plan om in december een avond te organiseren voor de jeugd van Hengevelde. Graag gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die in Hengevelde spelen. Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van ons dorp? Of wat missen we eigenlijk nog in Hengevelde?

Thema’s die deze avond onder andere aan bod komen zijn sport, wonen, de kerk, zorg en onderwijs.

Wil je mee helpen?Heb jij nog suggesties of ideeën?

Het is nooit te laat……

Mocht je iets voor de werkgroep willen doen als vrijwilliger of heb jij nog suggesties dan kun je dit melden via onderstaand e-mailadres.

info@toekomstbestendighengevelde.nl