Van Werkgroep “HENGEVELDE 2025-2035” en “TOEKOMSTBESTENDIG HENGEVELDE” naar Dorpscoöperatie “SAMEN HENGEVELDE”

Naar Dorpscoöperatie “SAMEN HENGEVELDE”

Na de bijeenkomst in de kerk op 2 oktober, in het afgelopen najaar, zijn we met een aantal mensen van ”Toekomstbestendig Hengevelde” aangevuld met een aantal betrokken dorpsgenoten aan de slag gegaan met het thema Organisatie/Structuur/”Dorpsraad”. Oftewel: hoe kan in de toekomst de nu actieve werkgroep ”Toekomstbestendig Hengevelde” verder gaan en ingevuld worden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat ten aanzien van thema’s die in Hengevelde en omgeving spelen, de mening van de gemeenschap Hengevelde gehoord wordt en waar nodig vervolgens in een werkgroep uitgewerkt wordt.

Na veel informatie ingewonnen te hebben bij andere dorpen, dorpsorganisaties en andere adviesorganisaties, hebben we inmiddels een goed idee gekregen welke structuur het beste past bij ons dorp Hengevelde. De naam “SAMEN HENGEVELDE” dekt de hele lading, hieronder kunnen de verschillende werkgroepen actief zijn. De vorm die voor deze organisatie het beste past is die van een dorpscoöperatie.

Waarom “SAMEN HENGEVELDE”?

De werkgroep Hengevelde 2025-2035 is geïnitieerd door de besturen van meerdere verenigingen en organisaties uit Hengevelde om de mening van het dorp op te halen en zodoende breed gedragen toekomstplannen te krijgen. De wens om dit ook in de toekomst voor Hengevelde te organiseren en een klankbord te zijn voor de Gemeente en Provincie kwam duidelijk naar voren uit de georganiseerde bijeenkomsten.

Waarom een dorpscoöperatie?

Om nu en in de toekomst als dorp invloed uit te kunnen oefenen op dorpsbeleid bij de gemeente en provincie heb je een juridische entiteit nodig, zeker als de nieuwe omgevingswet aangenomen wordt.

Een coöperatie is van de leden, en de bedoeling is dat zeer laagdrempelig iedereen die onderdeel is van het dorp en de gemeenschap Hengevelde lid kan worden.

De coöperatie is dus van ons dorp en krijgt een bestuur met een bescheiden rol in de vorm van bewaken van de missie en visie van de coöperatie.

De bestaande en al lopende werkgroepen van TOEKOMSTBESTENDIG HENGEVELDE gaan door op de al ingeslagen weg en maken straks deel uit van “SAMEN HENGEVELDE”.

Wat wil “SAMEN HENGEVELDE”?

De dorpscoöperatie “Samen Hengevelde” zal als belangenbehartiger ten aanzien van de onderwerpen die spelen, in en om het dorp en de gemeenschap Hengevelde, de stem van het dorp ophalen.

De dorpscoöperatie zet onderwerpen en projecten op de agenda en laat werkgroepen ontstaan die voor een specifiek, actueel onderwerp verantwoordelijk zijn.

De dorpscoöperatie wil een initiërende, aanjagende, faciliterende, onafhankelijke en verbindende rol spelen om concreet te komen tot realisatie van projecten die bijdragen aan de missie van de dorpscoöperatie “Samen Hengevelde”.

Wat wil “SAMEN HENGEVELDE” niet?

Samen Hengevelde wil niets doen wat er al is in Hengevelde!

Onze bestaande sterke Hengeveldse verenigingen en organisaties zijn partners van Samen Hengevelde en Samen Hengevelde gaat dan ook geen zaken oppakken die nu al door een individuele vereniging worden opgepakt.

Samen Hengevelde wordt zeker geen bepalende/regerende dorpsraad, maar haalt de mening van het dorp en de gemeenschap op. Deze meningen vormen de basis voor de werkgroepen waaraan geïnteresseerden deel kunnen nemen.

Binnenkort informeren we jullie weer verder over hoe deze structuur dienstbaar kan zijn aan ons dorp en de gemeenschap Hengevelde en hoe we “Samen Hengevelde“ van ons allemaal laten zijn.