“We gaan iets nieuws doen… en dat is best spannend!”

Op dit moment spelen er diverse vraagstukken/uitdagingen die een grote impacthebben op de toekomst van Hengevelde.

Vraagstukken/uitdagingen waarvan wij en veel andere mensen vinden dat de gehele gemeenschap hier inspraak in moet hebben en deze dus niet alleen besproken mogen worden binnen de traditionele bestuurskamers van Hengevelde.

Op zaterdag 2 oktober as gaan we in de kerk met heel Hengevelde in gesprek over de diverse vraagstukken/uitdagingen. Participatie is het toverwoord. Wat is participatie? Mensen de mogelijkheid bieden dat ze structureel actief meedoen/meedenken inzake een toekomstbestendig Hengevelde.

Wat kun je deze zaterdag 2 oktober verwachten?

GEEN IDEE….. Tuurlijk is er een agenda/programma. We beginnen om 14.30 uur met koffie en weten zeker dat we na 18.00 een borrel/biertje kunnen drinken met elkaar. Dit alles vindt plaats in de Hengeveldse kerk.

Het is in ieder geval geen middag waarbij jij passief geïnformeerd wordt over de toekomst van Hengevelde. Juist de aanwezigen (jij dus) kunneninbrengen hoe, afhankelijk van de thema’s, de toekomst eruit zou kunnen zien.

We beginnen de middag met een korte introductie waarom we deze middag organiseren. Tevens zal Ferenc van Damme (Participatie strateeg bij de Provincie Overijssel) stil staan bij het begrip participatie, de participatieladder en de veranderingen m.b.t. bestuurders en vrijwilligers in onze huidige en toekomstige maatschappij.

Aan de hand van een interactieve app op de smartphone wordt er door alle aanwezigen gestemd wat de meeste belangrijke thema’s zijn. Alle thema’s worden deze middag aan de hand van tafelgesprekken verder uitgewerkt.

Tafelgesprekken

We verwachten ongeveer 300 mensen. We hebben 15 verschillende tafels. Bij elke tafel zijn 2gesprekleiders. Zij modereren (gastheer/gastvrouw, vragen stellen, gesprek op gang brengen, gesprek afkappen, inbrengen huisregels – niks is fout) de gesprekken en zorgen dat éénieder inbreng kan geven. Aan elke tafel staan maximaal 20 betrokkenen. Er zijn 3 blokken van 20 minuten. Je kunt dus deze middag maximaal over 3 thema’s mee praten.

Wij (werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde) zien de bijeenkomst op 2 oktober als een eerste aanzet die, afhankelijk van hoe de middag verloopt, kan/zal leiden tot nieuwe thema-bijeenkomsten.

De regie van de middag is in handen van de werkgroep Toekomstbestendig Hengevelde  i.s.m. de provincie Overijssel. Wij doen met z’n allen ons best het proces zo goed mogelijk te faciliteren, zodat iedereen die aanwezig is inbreng kan geven.  

Wanneer zijn wij tevreden?

Als we met z’n allen in een open constructieve dialoog iedereen de ruimte hebben kunnen bieden om zijn/haar zienswijze/ideeën in te brengen en deze inbreng vervolgens kunnen categoriseren en kunnen uitwerken naar vervolgacties.

Uitdagingen

Laat duidelijk zijn dat je mag verwachten dat de organisatie z’n uiterste best doet om alles zo goed mogelijk voor te bereiden. We maken hiervoorgebruik van externe professionele expertise. Toch zijn er veel onzekerheden. Hoeveel mensen komen er? Hoeveel thema’s zijn er? Wat we gaan doen is voor de meesten van ons nieuw. Dit geld zowel voor de werkgroepleden, gespreksleiders als alle aanwezigen. We zullen er gezamenlijk iets van gaan maken. Zorg dat je bent voorbereid. Weet je wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van Hengevelde? En breng jou zienswijze/ideeën met respect voor die van een ander.    

Zoals gezegd hebben we beperkte tijd. 3 uur lijkteen lange zit. Maar door de diversiteit aan thema’s, de logistieke organisatie en de dynamiek van de middag verwachten we dat we deze tijd meer dan nodig zijn. Uitloop is niet mogelijk. Dit omdat er later op de avond een dienst is in de kerk. Mede daarom is er geen/weinig ruimte voor discussie.  

Gesprekken faciliteren

Afgelopen zaterdag was ter voorbereiding van de bijeenkomst een training “Masterclass gesprekvaardigheden”. Een groep van ca 30 Wegdammers hebben zicht beschikbaar gesteld als gespreksleiders voor de tafelgesprekken en kregen tips & tricks om op een neutrale manier het gesprek aan de tafels goed te kunnen faciliteren. De masterclass werd verzorgd door de provincie Overijssel en vond plaats bij HEBO in het theater van het belevingscentrum.