Coop Hengevelde wordt PLUS

PLUS en COOP maken vandaag bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt om samen verder te gaan onder de naam PLUS. De naam Coop zal dus in de toekomst van de gevels gaan verdwijnen. Door de voorgenomen fusie ontstaat de 3e grootste servicesupermarkt van Nederland, met een landelijk netwerk van 550 winkels opererend onder de PLUS formule en een gezamenlijke consumentenomzet van circa 5 miljard euro. De gecombineerde organisatie biedt werk aan ruim 40.000 medewerkers en bedient elke week meer dan 4,5 miljoen klanten. Door het samengaan van PLUS en COOP ontstaat een sterke, toekomstbestendige en concurrerende speler in het Nederlandse supermarkt landschap. De krachtige combinatie biedt een uitstekend perspectief voor de lange termijn in de competitieve food retail markt, zowel voor de coöperatie als haar leden. PLUS en COOP hebben sterk overeenkomende kernwaarden en passen daarom uitstekend bij elkaar. Zij hebben beide een sterke focus op klanttevredenheid, duurzaamheid en maatschappelijke impact.

Dankzij de toegenomen schaalgrootte kunnen klanten in heel Nederland nog beter worden bediend. Met meer focus op gemak, inspiratie en kwaliteit en met behulp van moderne technologie en data gaat de combinatie nog beter inspelen op de veranderende behoeften van de klant, vandaag en in de toekomst. Met een sterkere financiële armslag kan verder geïnvesteerd worden in het winkelnetwerk en de hard groeiende online propositie. De samenvoeging levert op termijn naar verwachting jaarlijks 50 miljoen euro aan combinatievoordelen op.
Fred Bosch, algemeen directeur COOP: “Wij zijn trots dat we met deze fusie onze unieke positie in het Nederlandse supermarktlandschap verder kunnen uitbouwen. In deze sterk concurrerende en consoliderende markt biedt schaalvergroting meer slagkracht voor beide ondernemingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambities samen optimaal kunnen realiseren vóór en met onze leden: zelfstandig ondernemers én consumenten.”

Duncan Hoy, algemeen directeur PLUS: “Als coöperaties staan PLUS en COOP dicht bij hun klanten. En we zijn ook dé plek waar ondernemende retailers zich thuis voelen. Door samen op te trekken borgen we dat onze ondernemers ook in de toekomst in hun lokale marktgebied klanten succesvol kunnen bedienen, met nog meer focus op gemak, inspiratie en kwaliteit.”

Eén sterk merk
Door de krachtenbundeling ontstaat een nieuwe coöperatie met een sterke en vertrouwde formule met de allerhoogste klantwaardering: PLUS is recent uitgeroepen tot de beste supermarkt van Nederland. Door de keuze voor en focus op één merk kan de dienstverlening aan klanten verder worden verbeterd. PLUS is toonaangevend als het gaat om duurzaamheid en al 7 jaar achtereen verkozen tot de meest verantwoorde supermarkt van Nederland. De samenvoeging met de filiaalorganisatie en de daarmee samenhangende best practices van COOP maken de combinatie nog krachtiger.

Nieuwe coöperatie en governance
Het fusiebedrijf krijgt één geïntegreerd servicekantoor in Utrecht. In de nieuwe combinatie wordt de statutaire directie gevormd door Duncan Hoy (algemeen directeur), Fred Bosch (financieel directeur) en Mayte Oosterveld(operationeel directeur). De raad van commissarissen (RvC) van de combinatie zal een evenwichtige samenstelling krijgen met afvaardiging vanuit beide organisaties, waarbij Harry Bruijniks de beoogd voorzitter van de RvC is. De coöperatie kent zowel ondernemersleden als consumentenleden.
De voorzitters van de RvC van respectievelijk PLUS en COOP zijn verheugd dat de intensieve gesprekken hebben geleid tot een fusieovereenkomst. Kees Wantenaar, voorzitter RvC PLUS zegt daarover: “Dankzij de samenvoeging ontstaat een sterke coöperatie van trotse supermarktondernemers, betrokken consumentenleden en gepassioneerde medewerkers. Een uitermate klantgerichte supermarkt met een duurzame bedrijfsvoering.” Nico Korswagen, voorzitter RvC COOP, vult aan: “Het samengaan van deze twee coöperaties, met dezelfde waarden en een
vergelijkbare focus op ondernemers en consumenten, is goed nieuws voor alle belanghebbenden.”

Vervolgstappen
De voorgenomen fusie is onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden inclusief instemming van de Ledenraad van COOP en de Algemene Ledenvergadering van PLUS, goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en advies van de betrokken ondernemingsraden. PLUS en COOP streven ernaar zo snel mogelijk de benodigde goedkeuringen te krijgen. De transactie zal naar verwachting begin 2022 worden afgerond.