Corona en de gevolgen voor het Hengeveldse bedrijfsleven: ‘Denk dat de intelligente lockdown eerder ingevoerd had moeten worden’ (5)

Landelijk is het aan de orde van de dag: Het bedrijfsleven heeft het zwaar te verduren. Hoe zit dat met de Wegdamse ondernemers? Wegdamnieuws maakt momenteel een serie over de gevolgen van de corona crisis voor het Hengeveldse bedrijfsleven. Vandaag Harold Nijhuis van Nijhuis Advies:

Wat merken jullie als bedrijf van de Corona crisis?
We merken vooral dat het veel rustiger is dan normaal. Minder telefoon, minder mail, minder schademeldingen, minder afspraken. Uiteraard komt dat deels door de maatregelen die we doorgevoerd hebben, maar ik geloof ook dat het komt doordat mensen zich in deze tijd meer bezighouden met de dingen die er werkelijk toe doen. Je gezin, je gezondheid en de zorg voor je naasten. En dat is eigenlijk ook wel iets positiefs.
In het contact met de banken en verzekeraars merken we dat er, door het massaal thuiswerken, toch minder efficiënt gewerkt wordt. Dat merken we aan een slechtere bereikbaarheid en langere doorlooptijden.

Nog meldingen onder het personeel of binnen hun netwerk?
Gelukkig zijn we zelf of ons personeel nog niet getroffen door het corona virus. Ook hebben we vanuit het klantenbestand geen meldingen ontvangen. Wel mensen met corona verschijnselen, maar niet als zodanig positief getest.

Welke preventiemaatregelen hebben jullie getroffen om verspreiding te voorkomen?


We hebben allereerst klanten verzocht zo min mogelijk op kantoor te komen, maar vooral te bellen of te mailen. Verder hebben we het personeel de mogelijkheid geboden thuis te werken en hierop zijn de systemen aangepast. Verder natuurlijk al het gebruikelijke: handen wassen, elleboog-niezen en het reinigen van deurklinken en andere oppervlakten.

Wat zijn de financiële gevolgen voor jullie bedrijf?
Financieel gezien, worden we gelukkig niet ernstig getroffen door de crisis. Vooral de verzekeringstak geeft vaste terugkerende inkomsten. Wel merk ik een teruggang in afspraken voor financieel advies en hypotheken, waardoor op dit vlak de inkomsten wat achterblijven. Bij deze wil ik dan ook direct maar van de gelegenheid gebruik maken om mensen vooral uit te nodigen gewoon te bellen voor een afspraak. Adviesgesprekken kunnen via beeldbellen plaatsvinden, maar sinds deze week ook weer op kantoor. Dit laatste uiteraard met in achtneming van de 1,5 meter afstand en alleen als er van beide kanten geen gezondheidsklachten zijn.

Hoe zie je de samenleving over 3 maanden?
Ik hoop werkelijk dat de planning zoals de overheid deze voor ogen heeft, ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dat gun ik alle bedrijven die zwaarder getroffen worden, zoals bijvoorbeeld de horeca. Of dit ook uitvoerbaar blijkt, moeten we bezien. Vooral de 1,5 meter afstand lijkt me moeilijk te handhaven. In het bijzonder als je ziet dat nu al veel mensen zich niet meer aan deze voorgeschreven afstand houden. 

Wat zou je anders doen wat de coronamaatregelen betreft?
Ik denk dat de overheid adequate maatregelen heeft getroffen en goed heeft geluisterd naar de deskundigen. Ik denk wel dat de intelligente lockdown eerder ingevoerd had moeten worden. Maar dat is wijsheid achteraf.

Tot slot hoop ik dat iedereen gezond én verstandig blijft, zodat we een corona-vrije toekomst tegemoet kunnen zien.