Na drie jaar weer Nieuwjaarsreceptie SIO

Na 3 jaar kon er afgelopen zondag weer een nieuwjaarsreceptie worden gehouden door de Hengeveldse ondernemersvereniging SIO. Rond 4 uur stroomde Het Zaaltje/Kooltje langzaam vol met circa 90 leden en na het doornemen van de sportuitslagen ging iedereen gezellig aan de borrel, afgewisseld met zeer smakelijke tussendoortjes uit de keuken van de Kolenbrander.

Openingswoord
Voorzitter Tonnie Wegdam wenste iedereen een prachtig ondernemend 2023 toe en nam 2022 onder de loep. Op 15 januari de brand bij Nollen, waarop Vincent kon beamen dat de winkel rond de bouwvak weer operationeel is. We kwamen uit corona, de oorlog in Oekraïne volgde direct na de Olympisch winterspelen, de Zomerfeesten werden gevierd zonder beperkingen, de boerenprotesten dienden zich aan en we hebben genoten van een snikhete zomer.

Op 18 september was na 8 jaar de Open Bedrijvendag weer mogelijk. Ondanks de regen kunnen we als ondernemend Hengevelde toch spreken van een succesvolle editie.

Op 19 september ging de Goorsestraat op de schop met alle ongemakken van dien. Jon Klein Breteler werd daarbij bijna dagelijks op de hoogte gehouden door TWW en half februari zit de SIO bij de provincie in Zwolle om te praten over een eventuele collectieve compensatie van omzetderving voor diverse ondernemers.

De bediening was uitermate goed verzorgd bij Bistro de Kolenbrander

2023
Wat brengt 2023 ons. We hebben weer een dierenarts in Hengevelde, we zijn benieuwd naar het eindresultaat van het pand van Doeschot, misschien wordt er wel gestart bij Assink, de NOW moet worden terugbetaald, wat doet het gas en de energie en in hoeverre komen pfas of stikstof op ons pad.

De SIO is ook dit jaar nog betrokken bij de inmiddels lopende procedure voor de uitbreiding van het industrieterrein, de behoefte aan nieuwe woningen in Hengevelde, de inmiddels opgerichte dorpscoöperatie en het samenvoegen van sport en cultuur in een multifunctionele accommodatie.

Tot slot nodigde Tonnie de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 maart en wenste iedereen een gezellige namiddag.

De afsluiting rond 20.00 uur werd, zoals was te voorzien, door een aantal ondernemers prettig verlengd.