Reactie op “Plannen café Assink bekend gemaakt…”

In het artikel “Plannen café Assink bekend gemaakt…” lees ik tot mijn verbazing onderstaand citaat van Marcel Eijsink:

“Er is van alles geprobeerd, een kantoor met accountant Jan Smit bijvoorbeeld. Ik heb daar een gesprek over gehad net Norbert Kuipers en Tonnie Wegdam. Maar dan moest ik participeren in de ontwikkeling, daar had ik geen belang bij”.

Allereest ben ik natuurlijk blij dat er van alles is geprobeerd, immers succes begint waar de anderen opgeven en de aanhouder doorzet.

Echter, het voorbeeld wat hierboven wordt genoemd is toch echt onjuist. Er is door Tonnie Wegdam en Norbert Kuipers geen gesprek geweest met Marcel Eijsink over een kantoor voor “Jan Smit”. Laat staan dat hierin door Marcel Eijsink geparticipeerd zou moeten worden. Daarnaast had “Jan Smit” in april 2019 al Het Assink 8 gekocht en twee kantoren is hij niet nodig.

Wel hebben Tonnie Wegdam, Norbert Kuipers en ik op 9 maart 2020 met Marcel Eijsink een gesprek gehad over starters- en levensloopbestendige woningen in Hengevelde. Wij (Norbert, Tonnie en ik) spanden zich destijds hiervoor in om deze woningen te realiseren op het nieuwbouwplan. Ons gesprek met Marcel had tot doel om enerzijds onze plannen aan Marcel bekend te maken en anderzijds te bekijken of we niet tot een gezamenlijk plan konden komen waarbij we samen de doelgroep voor starters- en levensloopbestendige woningen bedienden. Tijdens dit gesprek is wel gesproken over een gebouw met een kantoor- en of andere commerciële functie op de begane grond en (starters)woningen erboven. Echter, het is bij een eenmalig gesprek gebleven en tot een afstemming van plannen is het nooit gekomen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Smit