Op zaterdagmiddag 1 oktober praten we verder over ‘Samen Hengevelde’. Zorg dat je erbij bent

Staat zaterdagmiddag 1 oktober al geblokt in jouw agenda? Net als vorig jaar nodigen we alle inwoners van Hengevelde uit om die middag weer mee te denken over de ontwikkelingen van ons dorp. Dat doen we in De Marke van 14.00 – 16.30 uur (zie ook WegdamNieuws). Wat vorig jaar begon vanuit de werkgroep ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, staat nu aan de vooravond van de oprichting van een dorpscoöperatie. We vertellen hoe, wat en waarom, maar horen ook graag van jou of je nog iets mist. Laat je horen als je verbeterpunten hebt die we nog mee kunnen nemen. Daarnaast geven de werkgroepen MFA en Wonen, een korte presentatie van wat er gebeurd is en waar ze naartoe willen. Aanmelden is niet persé nodig, maar met het oog op de catering wel handig. Dus meld jezelf, en anderen, aan via info@toekomstbestendighengevelde.nl. We hopen dat je erbij bent!

Onder de indruk
Je weet het vast nog wel; vorig jaar rond deze tijd kwamen we massaal naar de kerk om te praten over de toekomst van Hengevelde. Die samenwerking heeft veel moois opgeleverd. Er zijn werkgroepen ontstaan en er is veel gebeurd. Ook bestuurlijk Nederland kreeg hier lucht van. Er zijn meerdere bezoeken geweest aan Hengevelde vanuit de gemeente, vanuit de provincie maar uit vanuit politiek Den Haag. Op 2 september was de directie Democratie en Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Hengevelde. Bij HEBO hebben we als werkgroep een presentatie mogen geven over onze plannen en hoe we bewonersinvloed proberen vorm te gegeven met het oog op een toekomstbestendig Hengevelde. Er werden veel vragen gesteld aan ons, en de gasten waren zichtbaar onder de indruk van wat we al bereikt hebben en waar we samen naartoe willen. De presentatie die zij gezien hebben, laten we graag ook op die zaterdagmiddag 1 oktober aan jullie zien.

Multifunctioneel goed doordacht
Ook de werkgroep MFA (Multifunctionele Accommodatie) is al weer bij elkaar geweest om vervolgstappen te maken.  “Vlak voor de zomervakantie hebben we een flinke bijdrage geleverd aan de Zomerbrief van de gemeente Hof van Twente. Een bijdrage van een kleine 20 pagina’s dik, waarin we uitleggen waarom we gaan voor nieuwbouw van een MFA in Hengevelde. We zijn ambitieus, proberen de vaart er maximaal in te houden, maar weten ook dat dit processen zijn van de lange adem. We willen samen blijven sporten en ruimte houden voor allerlei activiteiten, dus moeten we vooral nu met goed doordachte plannen komen. De wil is er. De gemeente heeft een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld inzake onderzoek naar haalbaarheid. Binnen het gemeentehuis zijn er nu ambtenaren aan het werk met onze plannen door te rekenen. Alle verenigen hebben de neuzen dezelfde kant op; dat scheelt enorm… óók voor de gemeente.” vertelt Mark Tuinte (voorzitter SSGH).

Keuzes in de gemeenteraad
De Zomerbrief is een nota met veel verschillende onderwerpen die de gemeenteraad in juli zicht geeft op wat er speelt in de verschillende kernen. “Komende herfst gaat de raad financiële keuzes maken of maatregelen treffen om de begroting voor volgend jaar sluitend te krijgen.” Wil je weten wat er in het document staat over het MFA dat we hebben aangeleverd voor de zomerbrief, lees dan mee, en vertel ons wat je ervan vindt. Deze week komen wethouder Harry Scholten en Clemens Volker, beleidsmedewerker accommodaties, naar de werkgroep MFA om ons bij te praten over wat ambtelijk gezien de volgende stappen zijn. De komende tijd gaan we verder met de planvorming en blijven we graag in gesprek met Hengeveldenaren die goede en mogelijk nog weer nieuwe ideeën hebben over invulling van de MFA én over de nieuwe locatie. De afgelopen jaren zijn al diverse opties besproken en doorgerekend. Misschien zijn er nog plekken en mogelijkheden waaraan wij niet dachten. Heb je een goed idee, blijf er dan vooral niet mee rondlopen. Mail info@toekomstbestendighengevelde.nl of trek één van de leden van de werkgroepen aan zijn of haar jasje.