Subsidieaanvragen Stichting Zomerfeesten Hengevelde

Helaas hebben we ook dit jaar geen Zomerfeesten kunnen vieren en zijn er dus wederom geen inkomsten voor ons dorp gegenereerd. Wel is er door verschillende verengingen en vrijwilligers geld verdiend tijdens de glasvezelactie in het voorjaar van 2021 en dit geld zal ten goede komen aan de Hengeveldse gemeenschap.

Verenigingen en initiatieven die financiële ondersteuning nodig hebben, bieden we daarom toch de mogelijkheid een subsidie aan te vragen. Deze aanvraag zal heel goed onderbouwd moeten worden, omdat er weinig middelen beschikbaar zijn. Een onafhankelijke groep, de Financiële Adviescommissie, zal de aanvragen beoordelen en advies geven over uit te keren bedragen.

De uitreiking van de subsidies vindt plaats tijdens de jaarvergadering, die gepland staat op maandag 29 november. Over het programma en de locatie van deze avond informeren we u later.

In principe hebben de Hengeveldse besturen onlangs per e-mail informatie ontvangen waarin staat uitgelegd hoe de subsidie-aanvraag ingediend moet worden. Mocht u deze niet hebben ontvangen en toch een aanvraag willen indienen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de Stichting Zomerfeesten Hengevelde via zf@hengevelde.nl  of 06-18193113.

Subsidie-aanvragen dienen uiterlijk 24 oktober (bij voorkeur digitaal) te worden opgestuurd naar:
zf@hengevelde.nl

Postadres:
Stichting Zomerfeesten Hengevelde
Postbus 50
7470 AB Goor