Collegeprogramma SAMEN; economie, duurzaamheid & zorg voor elkaar

Een vitale economie, duurzaamheid in denken en doen en toegankelijke zorg zijn de speerpunten waar het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente zich de komende jaren samen met inwoners sterk voor gaat maken. Het college borduurt met het nieuwe collegeprogramma voort op de ingezette koers van de ‘nieuwe gemeente’. Daarbij zal de gemeente minder vaak zelf initiatiefnemer zijn maar veel vaker partner in het realiseren van plannen van inwoners en organisaties uit Hof van Twente.

Met de speerpunten wil het college een bijdrage leveren aan het behouden van een leefbare, prettige, veilige en financieel gezonde gemeente op de lange termijn. Burgemeester Ellen Nauta noemt dit collegeprogramma: "Een vervolg van de in 2010 ingezette koers van de Nieuwe gemeente waarbij de gemeente meer en meer die van een faciliterende overheid is. De gemeente staat open voor kansen en initiatieven uit de samenleving. College en ambtenaren zoeken actief de samenwerking met inwoners, ondernemers en professionals en blijven in gesprek door bewonersbijeenkomsten, thema-avonden, bewonersplatforms en dergelijke te organiseren."

Dit collegeprogramma heeft het karakter van een dynamisch uitvoeringsprogramma. Dat wil zeggen dat het een collegeprogramma is dat in ontwikkeling is en waar nodig aangepast wordt aan de meest actuele behoeften van de samenleving. Het collegeprogramma is te vinden op de website van de gemeente www.hofvantwente.nl.

Het college presenteerde het collegeprogramma in de raadsvergadering en ook aan werknemers van de gemeente.