College maakt zich zorgen over overmatig drankgebruik in Hof van Twente

De burgemeester en wethouders in de Hof van Twente maken zich zorgen over het overmatig drankgebruik onder volwassenen in de gemeente. Dat geven ze aan naar aanleiding van schriftelijke vragen van D’66 en de SP. ‘Het is al jaren bekend dat in Twente meer alcohol wordt gedronken dan landelijk. Ook dat Hof van Twente, in negatieve zin, enigszins afwijkt van andere gemeenten in Twente. Wij maken ons hierover wel zorgen. In het kader van de Gezonde Verbinding/ preventieakkoord besteden wij aandacht aan alcoholgebruik in onze gemeente en het terugdringen daarvan.’

In TC Tubantia van 21 september 2021 stond een uitgebreid artikel: ‘Is de regio (te) zwaar aan de drank’. Hierin stond dat de zware en overmatige drinkers in Hof van Twente een 8e plaats opleveren in de landelijke drank Top 10 (oftewel de nationale zuip top 10). “En dat is geen ereplek, niet iets om trots op te zijn”, zo gaven D66 en de SP aan en vroegen het college om actie. ‘21,7 % van onze inwoners 18+ zijn zware of overmatige drinkers. Dat is ruim 1 op 5.’

Wat is er gedaan?

De partijen wilden onder andere weten wat er de laatste jaren gedaan is aan preventie van alcoholgebruik, en wat zijn de resultaten daarvan zijn. ‘En wat gaan we nu doen, gezien de geconstateerde grote problematiek in onze gemeente?

College: ‘In 2018 heeft de raad een plan vastgesteld om het alcohol en middelen gebruik onder jongeren terug te dringen. Vanaf medio 2019 hebben we een preventiemedewerker van Tactus, die een halve dag per week aanschuift bij de uitvoering van het sociaal domein. Er worden individuele preventietrajecten opgepakt met jongeren uit de gemeente Hof van Twente, trajecten ten aanzien van eigen gebruik door de jongeren en trajecten ten aanzien van gebruik van ouders. Zij worden door verschillende vindplaatsen aangemeld. Denk hierbij aan jongeren die door HALT worden verwezen, of door het CT Stork, de GGD of het ROC worden verwezen. De preventiemedewerker was vaker aanwezig op het gemeentehuis en samenwerking is gezocht met casuïstiek van de jeugd en WMO regisseurs. Het effect hiervan was dat Tactus beter in beeld was en met name ten aanzien van het preventieve aspect van meerwaarde kon zijn.’

Handhaving

In het handhavingsplan 2020 was de controle op alcoholgebruik door minderjarigen een prioriteit. Hierover is ook overleg gevoerd met de organisatoren van de Tentfeesten in onze gemeente. Als gevolg van Corona gingen de feesten niet door. ‘Voor 2022 zullen wij opnieuw handhaving op alcohol met prioriteit opnemen in het handhavingsplan.

(bron: www.nieuwsuitdelden.nl)