Sportverenigingen tekenen intentieverklaring om samen te komen tot één nieuwe Multifunctionele Accommodatie

Woensdag 1 februari hebben de 5 voorzitters van de grotere Hengeveldse sportverenigingen en de voorzitter van de Stichting Sport- en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. “Hiermee willen we zwart op wit bevestigen dat onze neuzen dezelfde kant op staan. Essentieel in de voorbereiding van de
gezamenlijk te realiseren nieuwbouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in
Hengevelde ”,  benadrukt Mark Tuinte. Hij is voorzitter van de SSGH.

Op één lijn
Op dit moment zijn er 3 sportaccommodaties in Hengevelde. De SSGH is exploitant van deze sportaccommodaties. De huidige gebruikers willen in de toekomst graag gebruik maken van één MFA en zijn ze het eens over de samenvoeging van de complexen die nu op drie verschillende locaties gesitueerd zijn. “We zijn het eens met elkaar over de intensieve samenwerking die hiervoor nodig is. We staan inhoudelijk achter de plannen zoals we die tot nu toe samen hebben uitgewerkt. En we zijn blij met de positieve en open houding van het college van B&W en de gemeenteraad. Kortom; we liggen op één lijn en dat scheelt enorm… óók voor de gemeente”, aldus Tuinte. Dat wordt bevestigd door de voorzitters van de verenigingen. Naast de SSGH zijn dat Volleybalvereniging Cupido, Loopgroep Hengevelde, Handbalvereniging WHC, Tennisvereniging Wegdamse TC en Voetbalvereniging WVV’34.
Mark Tuinte: “De plannen voor het gezamenlijk ontwikkelen van één MFA bieden veel kansen voor verschillende vraagstukken in ons dorp. Misschien lijkt het een simpel abc’tje; gondruil voor woningbouw als inbreidingsplan voor een MFA aan de rand van het dorp”, schetst Tuinte. “Maar eenvoudig is het zeker niet. Het is nog een flinke uitdaging. Wat echter overheerst is het goede gevoel.”

Kansrijk en goed doordacht
Eind 2022 is er vanuit het gemeentehuis in Goor budget toegezegd voor bekostiging van de noodzakelijke onderzoeksfase. Inmiddels is dit traject in volle gang. Tijdens zo’n onderzoek wordt haalbaarheid doorberekend. Ook wordt onderzocht op welke locatie de MFA met omliggende sportvelden gerealiseerd kan worden. “We zijn ambitieus, en proberen de vaart er maximaal in te houden, maar weten ook dat dit processen zijn van de lange adem. We willen toewerken naar zeer duurzame en toekomstbestendige gebouwen met omliggende velden en een groene omgeving. Ruimte waarvoor we vragen aan alle inwoners van Hengevelde om mee te blijven denken voor een zo optimaal mogelijke inrichting daarvan. Want naast samen sporten, houden we uiteraard ook rekening met ruimte voor andere activiteiten van verschillende doelgroepen. Dat betekent dat we goed doordachte, maar zeker geen ‘dichtgetimmerde’ plannen ontwikkelen.”

Aanleiding nieuwe MFA
Sporthal/kulturhus de Marke is een halve eeuw oud en inmiddels alles behalve solide en duurzaam. Onderhoud aan de panden en energiekosten rijzen de pan uit. Ook zijn de huidige accommodaties te klein voor een ondernemend dorp als Hengevelde. In die vijftig jaar is het sterk gegroeid, zowel qua inwonertal als vraag naar sport en cultuur. Al enige tijd stagneert of stopt de ontwikkeling van meerdere verenigingen door gebrek aan groeimogelijkheden. Er is onvoldoende ruimte op de huidige drie locaties in het dorp. “Door deze op één nieuwe locatie samen te brengen, ontstaan meerdere voordelen”, weet Tuinte. “Het brengt de verenigingen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Samen kunnen we veel efficiënter gebruik maken van maatschappelijke vierkante meters. En… we voegen drie aparte kantines samen tot één gezamenlijke kantine. Alleen dit al levert enorm veel voordeel op voor de inzet van vrijwilligers. Zij beheren dan samen één kantine en hoeven samen ook nog maar één accommodatie schoon te houden.”

Ter overbrugging
Toen op 2 oktober 2021 een massaal bezochte dorpsbijeenkomst werd gehouden over een ‘Toekomstbestendig Hengevelde’, kwam ontwikkeling van een nieuwe MFA, als één van de belangrijkste wensen naar voren. “Het draagvlak hiervoor is zeer groot. De MFA draagt dan ook in belangrijke mate bij aan het gemeenschappelijke doel om de leefbaarheid en het
voorzieningenniveau in Hengevelde op peil te houden. Ondertussen staat investering in de huidige accommodatie op een laag pitje”, verklaart Mark Tuinte. “Alleen de meest noodzakelijke onderhoudsklussen worden nog uitgevoerd. Zo is er omwille van
energiebesparing in de sporthal, ledverlichting gemonteerd. De kleedkamers bij WVV zijn met inzet van vele vrijwilligers gerenoveerd. Met dank aan diezelfde vrijwilligers is er een tijdelijk onderkomen gerealiseerd voor Fysiotherapie Noordman en Loopgroep Hengevelde op sportpark ’t Rupertserve.”

(tekst met dank aan Ellen te Riele)