Enkele jaren geleden is er bij het oude ijzer op het Ruperts Erve een zware kogel gevonden. Via een bekende uit het dorp is die kogel in het bezit van ondergetekende gekomen. Hij had de kogel destijds aangetroffen en vond het zonde om deze verloren te laten gaan. Op een dag kwam hij naar me toe met de vraag, of ik iemand wist die belangstelling had in de kogel. Die vraag was snel beantwoord en zodoende is deze nu in mijn bezit. Wie weet er meer van deze kogel? Ondergetekende is vooral geïnteresseerd in de locatie waar deze kogel gevonden is. Nu is het een aardige curiositeit, maar als de exacte vindplaats bekend is dan wordt het een waardevol object.
Benny Brummelhuis
lAls je de Needsestraat oversteekt vanuit de Bretelerstraat, dan zie je aan de linkerkant van de weg, tegenover de weg richting de ingang van het Eppingsbos een groot gat. Al jaren vraag ik mij af hoe deze ooit zijn ontstaan en allerlei theorieën spelen er op zo’n moment door mijn hoofd. Vele reacties verder kwam het antwoord uit verrassende hoek, Wesley Meulenkamp:” Ik werk bij Landschap Overijssel en zit dus een beetje in de materie. Ik rij ook elke dag langs dat water. Het is zeer waarschijnlijk een oude poeI. Ze waren van oudsher in gebruik voor verschillende doeleinden zoals drinkplaats voor vee en opslag van bluswater. Een poel is altijd aangelegd, logischerwijs in lagere delen. De historische kaart van 1900 laat duidelijk een poel zien in een bos, destijds wat groter in oppervlak. Verderop bij de pröttelboer lag er ook ooit één, het bosje was toen van een familie Nijhuis. Na de oorlog toen er betere voorzieningen kwamen en de ruilverkavelingen zijn de meeste wel gedempt".
 
maandag, 13 augustus 2018 05:43

Onverklaarbaar gat in het bos?

Als je de Needsestraat oversteekt vanuit de Bretelerstraat, dan zie je aan de linkerkant van de weg, tegenover de weg richting de ingang van het Eppingsbos een groot gat. Al jaren vraag ik mij af hoe deze ooit zijn ontstaan en allerlei theorieën spelen er op zo’n moment door mijn hoofd. Is er in de Tweede Wereldoorlog ooit een verdwaalde bom gedropt? Heeft er in een ver verleden iets van zandwinning plaats gevonden? Ik heb al eens mensen benaderd die geboren zijn in de jaren 30; ook daar kreeg ik nul op mijn rekest. Mocht er iemand zijn die meer weet van het ontstaan van het gat op de bovenstaande foto, graag een reactie naar 0f 06-10175105.
Raymond Wegdam.

donderdag, 09 augustus 2018 06:10

Een drama in het Markveldseveld

Uit mondelinge overlevering was bekend dat er in het verleden een man en een vrouw waren doodgevroren aan de rand van het Markveldseveld. Vanwege het feit dat er te weinig aanknopingspunten waren voor verder onderzoek, bleef het bij een mondelinge overlevering.
Twee krantenartikelen uit 1888
In de Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad van zondag 25 maart 1888 stond een klein bericht over Markvelde. Het bericht dat hieronder in zijn geheel wordt weergegeven, gaf voldoende aanknopingspunten tot het starten van een onderzoek.

Zo nu en dan duikt er bij de redactie van Wegdamnieuws een oude foto op waarvan we graag meer willen weten. Deze is afkomstig van ene heer Leusink, woonachtig in Enschede. Hengeveldse keukenmonteur Mark Escher was bij hem op werkbezoek en zo ging het balletje rollen. De bovenstaande foto is kort na de Tweede Wereldoorlog gemaakt; de brug over het Twentekanaal was gebombardeerd en dus werd er gebruik gemaakt van een pondje die de mensen op de foto naar de overkant bracht. Nu is de vraag: Wie staan er op deze foto? Weet je meer? Mail het naar redactie@wegdamnieuws.nl