Gezamenlijke verenigingen/organisaties Hengevelde organiseren informatieavond drank & drugs – maandag 8 mei

Op maandag 8 mei wordt er een informatieavond georganiseerd door de Werkgroep preventie drugsgebruik en drankmisbruik in Hengevelde. In deze werkgroep hebben o.a. de Petrusschool, Jeugd & Jongerenwerk, de sportverenigingen, Stichting Zomerfeesten Hengevelde en Kulturhus de Marke zich verenigd i.s.m. de gemeente Hof van Twente, Salut, de politie en Tactus.
Deze avond is bedoeld voor alle volwassenen, die via sportvereniging, zomerfeesten, als ouder of opa/oma, vrijwilliger of anderszins met de jeugd en jongeren te maken heeft.

Waarom

Het is gelukkig niet zo dat er aanwijzingen zijn dat het probleem m.b.t. drank- & drugsgebruik in Hengevelde groot is. Ook niet groter dan in omliggende dorpen. Toch zijn we van mening, dat we in Hengevelde niet op een eiland leven. Ook onze kinderen/jeugd komen in aanraking met drugs. Drankgebruik is heel vanzelfsprekend onder de jongeren. Uit een enquête op Wegdamnieuws.nl blijkt dat meer dan 75% van de ca 500 deelnemers zich zorgen maakt over de ontwikkelingen omtrent het gebruik van drugs. Reden voldoende dus om zo vlak voor de 50ste editie van ons zomerfeest hierover een informatieavond te organiseren. We doen dit op een typisch Hengeveldse manier….. SAMEN! Het doel van de avond is om door voorlichting een stuk bewustwording te creëren. De bewustwording kunt u dan thuis, op de sportclub of binnen een andere instantie gebruiken om er SAMEN voor te zorgen dat onze jeugd hier verantwoord mee leert om te gaan. 

Programma

De avond begint om 19.45 uur en wordt geopend door Burgemeester Ellen Nauta. De aanwezigheid van onze burgermeester onderstreept het belang van dit onderwerp in de preventieve jeugdzorg. Daarna wordt u uitgebreid geïnformeerd en voorgelicht door adviseurs van Tactus (o.a. signalering gebruik) en zal vanuit een medische onderbouwing stil worden gestaan bij de gevaren en gevolgen van het gebruik van drank en drugs bij jongeren. Als afsluiting is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan alle afgevaardigden van de diverse betrokken instanties. De avond wordt om ca 22.30 uur onder het genot van een alcoholvrije cocktail afgesloten.

Initiatief vanuit de gemeenschap Hengevelde (SAMEN)

De stichting Zomerfeesten Hengevelde stelde tijdens de laatste jaarvergadering een bedrag beschikbaar voor voorlichting m.b.t. drank & drugs voor de Hengeveldse gemeenschap. Gezamenlijk met diverse verenigingen/instanties (WVV, WHC, CUPIDO, WTC, Jeugd & jongerenwerk, Zomerfeesten, Kulturhus de Marke en de ouderraad van school) is er een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat naast bovengenoemde informatieavond de komende tijd ook de Hengeveldse jeugd informeren en voorlichten.

Professionele voorlichtingsinstanties

De avond wordt georganiseerd in samenspraak met Huisarts Dr. Coen Jaspers, de GGD, Salut, Tactus verslavingszorg, de Gemeente Hof van Twente, de politie en enkele medici.

Locatie

De avond wordt gehouden bij Café Assink. We beginnen de avond om 19.45 uur!