vrijdag, 20 maart 2020 21:33

Ingezonden: Het is geen vakantie!

Het onderstaande vond ik op internet, ik zie in Hengevelde veel vergelijkingen:

'Vorige week las ik allemaal berichten van verontwaardigde mensen over dat het allemaal "niet" normaal was dat de scholen open bleven.
Over juffen die gevaar liepen,... over Rutte die het allemaal gedaan had, ...over dat kinderen weliswaar minder ziek worden, maar net zo goed de grote verspreiders zijn....
Nu zijn de scholen gesloten en wat zie ik......in het park een overvolle speeltuin met allemaal moeders die hut op mut gezellig staan te kletsen en te genieten van het eerste voorjaarszonnetje, om vervolgens met het zelfde grut, ook nog even naar de Supermarkt te verkassen voor een laatste boodschapje. Bij voetbalvereniging WVV een tiental kinderen dichtbij elkaar en de volgende dag naar opa en oma?
donderdag, 20 februari 2020 05:29

Wat is de functie van een wadi in Hengevelde?

In Hengevelde wordt de wadi veelvuldig mis/gebruikt als honden uitlaatplek. Inwoners klagen per mail richting de redactie van Wegdamnieuws: Kunnen jullie hier wat over schrijven? Bij deze:
Als je het via Google de functie van een wadi opzoekt staat er toch echt iets anders:
Met een wadi wordt in Nederland een bufferings- en infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld is met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal; zie wadi, en is ook een acroniem van Water Afvoer Drainage Infiltratie. Bij een moderne wadi worden in stedelijke gebieden straten en daken van huizen afgekoppeld van de riolering. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakken valt, wordt via een hemelwaterriolering of over maaiveld afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Op deze manier wordt voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat en wordt tevens bereikt dat het grondwater wordt aangevuld.

maandag, 09 december 2019 05:49

Hof van Twente snapt het niet?

Onlangs kwam er bij de redactie van Wegdamnieuws de onderstaande reactie binnen waarin geschetst wordt dat de gemeente Hof van Twente de eigen ondernemers achter zou stellen:
“Het is lekker ondernemen in Gemeente Hof van Twente. De Gemeente die als visie "Samen Doen" heeft. Die van haar ondernemers verwacht een sociale opstelling te hebben en gratis diensten aan te bieden voor bijvoorbeeld Hofkracht en Hof van Twentse Uitdaging. Die met HofMarketing een prachtige tool heeft om samen Hof van Twente beter op de kaart te zetten.
Maar ook een Gemeente die het zelf niet helemaal snapt. Vandaag wederom de deksel op onze neus gekregen doordat de Gemeente "Gratis Inbraakpreventie inspecties aanbiedt" met een ondernemer buiten Hof van Twente. Dit terwijl we voldoende aannemers, klussenbedrijven en zzp-ers in de Hof hebben die bereid zijn dit aan te bieden en die daar ook een boterham mee kunnen verdienen. Dat zijn ook de ondernemers die (lokale)belasting betalen, de lokale verenigingen en sportclubs steunen en die zelf ook GRATIS vergelijkbare acties bedenken met onder andere de brandweer. Gemiste kans!"
De gemeente Hof van Twente reageert als volgt:
 
 
donderdag, 21 november 2019 05:02

Jongeren massaal in de regen: Hoe lang nog?

De zomervakantie is alweer een hele tijd voorbij, onze bruine kleurtjes vervagen, kortom: Het is weer herfst. Dan zie ik tegenover de kerk in Hengevelde aan de Goorsestraat iedere morgen grote groepen jongeren in weer en wind bij de bushalte staan wachten, zonder overkapping. Aan de Needsestraat staan wel 2 prachtige abri’s (een mooi woord voor bushokje) maar daar staat nagenoeg niemand. Met deze gedachtegang de computer maar weer eens aan geslingerd en de provincie aangeschreven met de vraag of het mogelijk is om abri's plaatsen in een dorp als Hengevelde vanuit de bovenstaande gedachtegang. Vanuit de provincie kwam het volgende antwoord:
Enkele weken geleden ben ik op uitnodiging van de gemeente op het stadhuis geweest zodat ik nader toelichting zou ontvangen over met name het onkruid beleid inde Hof van Twente. Dat het niet goed was, dat waren ze met mij eens en de conclusie: Twente Milieu deed hun werk niet goed. Ik stelde voor om de burgers uit te leggen wat er in het komende jaar anders zal gaan gebeuren, een woordvoerder van onze Hof: ”Daar gaan we op dit moment niet over communiceren. De inhaalslag wordt gemaakt en dan is het haast winter. We gaan wel nadenken over hoe we dat volgend jaar beter kunnen doen. De boodschap dat het anders moet is in ieder geval overgekomen.”
Dan het vraagstuk: Wat indien er een container in de vrachtwagen van Twente Milieu beland? Het beleid is om daar vervolgens maar niet met de cliënt over te communiceren. (Zie DIT ARTIKEL.) Door Wegdamnieuws is er herhaaldelijk om een reactie gevraagd maar helaas, de bereidheid om te reageren is er niet blijkbaar. Dus heeft de woordvoerder van de gemeente een poging gewaagd:
Pagina 1 van 6