maandag 16 juli 2018
Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ongeval op discutabel kruispunt

  • dinsdag, 05 december 2017 09:05

Vanochtend rond 7.45 was het raak op de splitsing Goorsestraat-Diepenheimsestraat. De auto komend van rechts uit de Diepenheimsestraat kreeg geen voorrang van de uit Goor komende bestuurder. Er vielen geen gewonden. De politie regelde het verkeer bij het ongeval dat een behoorlijke opstopping opleverde. Het kruispunt is al jaren punt van discussie, je moet bijna midden op straat staan om het verkeer van rechts aan te kunnen zien komen. Binnenkort een poll over deze situatie op Wegdamnieuws.
Hieronder nog enkele foto's:

Boeren en loonwerkers zijn verantwoordelijk om de weg schoon te houden. Als er een ongeval gebeurt en er is een oorzakelijk verband tussen de modderplek – veroorzaakt door de oogstende land- of tuinbouwer en het ongeval, dan kan hij door de rechter aansprakelijk gesteld worden. Maar wie is er verantwoordelijk in het geval van een ongeval op een provinciale weg? Helder is: Wanneer het wegdek door het oogsten besmeurd wordt, moet het vuil verwijderd worden. En bij locaties waar men vanuit het bouwland de openbare weg oprijdt moet een bord staan waarop staat aangegeven “slipgevaar” of het “modderbord”. Maar hier langs de Goorsestraat is het gevolg van dennennaalden. Ligt hiervoor de verantwoording bij de provincie? In het belang van de verkeersveiligheid wordt er bijvoorbeeld bij loonwerkers niet eerst gewaarschuwd bij overtredingen, maar er wordt direct een proces-verbaal opgemaakt. Het is verplicht de overige weggebruikers te waarschuwen voor het slipgevaar door het plaatsen van de officiële modderborden, ook dat is hier niet gebeurd.
Hieronder het antwoord van de Provincie:

Per 1 januari 2017 is Woningstichting Ambt Delden gefuseerd met woningcorporatie Viverion. Sindsdien regent het klachten bij de redactie van Wegdamnieuws. Klachten bijvoorbeeld over de nieuwe procedure van toewijzing: ”Mensen die ingeschreven stonden bij woningbouwvereniging Ambt Delden, zijn bij de overgang in januari niet persoonlijk op de hoogte gesteld” schrijft een ingeschrevene. “Bleek plotseling dat we ons opnieuw moesten inschrijven bij Viverion, dus alle rechten van Woningbouwvereniging Ambt Delden bleken te zijn vervallen. Bij woningbouwvereniging Ambt Delden stonden we al jaren ingeschreven en daar werd gehanteerd: De langst ingeschrevene had eerste keus. Het zou mooi zijn dat er een puntensysteem wordt gehanteerd. Zodat mensen met een sociale binding, meer punten hebben opgebouwd, om voor een woning in een bepaalde kern (Hengevelde, Bentelo, etc.) in aanmerking kunnen komen. Viverion hanteert nu een loting. Iedereen kan hier nu op reageren, ook mensen van buiten de gemeenschap die nog maar een dag ingeschreven staan. Jammer, voor mensen uit Hengevelde, op deze manier wordt het moeilijker om een geschikte, betaalbare woning te bemachtigen”.
Er zijn meer klachten: Ouderen zijn het zat, het is levensgevaarlijk!

Is zwerfafval gemeentebeleid?

  • dinsdag, 29 augustus 2017 06:31

Ik fietste onlangs van Zenderen naar Hengevelde waar ik in Delden het nodig achtte een milkshake aan te schaffen. Gooi ik de lege beker onderweg wel ergens in een afvalton was mijn gedachtegang, bij een bushalte of een bankje. Onderweg was er zwerfafval ten overvloede, maar niet 1 prullenbak of zoals eerder vaak op vele plekken te vinden was: de bekende ‘blikvanger’.  Ik verplaats mij dan in de fietsende schooljeugd dat teug komt van Hengelo of Delden. Je doet een aankoop ergens onderweg waar je ouders niet bepaald gelukkig mee zijn, dus het afval thuis in de afvalemmer weggooien leidt tot ongewenste discussies. Gezien het vele zwerfafval langs de weg wordt er dan ook veelvuldig voor een andere oplossing gekozen. Is zwerfafval gemeentebeleid? “Zwerfafval is beslist niet ons gemeentebeleid. We gaan je bericht voorleggen aan onze beleidsmedewerker afval en komen morgen even op jouw opmerking terug” aldus een medewerker van de gemeente Hof van Twente. Wordt vervolgd.
Hoe erg is zwerfafval?

Help deze gehandicapte man uit Ghana

  • maandag, 14 november 2016 05:46

Afgelopen zomer gingen Brian Wegdam, Moniek Wegdam en Raymond Wegdam, allen geboren in Hengevelde, naar Ghana om het bedrijf van eerstgenoemde te bezoeken. Een mooie reis waar ze ook de minder leuke kanten van het leven zagen. Hier spraken ze een Ghanese man, die buiten zijn schuld om slachtoffer werd van een verkeersongeval. Hij is door dit ongeluk gehandicapt geraakt aan zijn knie hij heeft namelijk afgescheurde kruisbanden, maar een operatie zou het euvel verhelpen! De operatiekosten zijn beraamd op 9600 euro. Een ziektekosten verzekering in Ghana was voor deze man onbetaalbaar en op de dader zijn de kosten eveneens niet te verhalen. We houden u uiteraard op de hoogte met de vorderingen van de actie en tevens tijdens en na de operatie. Er is sprake van direct contact de persoon op de foto! U kunt ze helpen door donateur te worden door geld over te maken op het volgende rekeningnummer onder vermelding van Ghana: NL54RABO0343795019 tnv RAG Wegdam. Naast Brian, Moniek en Raymond draagt ook Wegdamnieuws haar steentje bij om de operatie mogelijk te maken. Middels DEZE Facebookpagina is er ook een crowdfundingactie gestart in zowel Nederland als Ghana om de actie kracht bij te zetten.

all4gsm

Dorpsagenda powered

sio

agendahvelde

De verhalen van Gijs worden u aangeboden door

Reacties van lezers

Koop bij onze sponsoren

waar

WN op socialmedia

Zoeken op deze site!

Spreuk van de week

We willen dat kinderen zelfstandig leren denken,

totdat ze niet meer doen wat wij willen

Tip spreuk: [email protected]

Koop bij onze sponsoren

Koop bij onze sponsoren